Online YDS Kursu

Online YDS Kursu, YDS’ye girecek adayları sınavda karşılarına çıkacak kelime, dilbilgisi ve okuma metinlerine eksiksiz olarak hazırlamak üzere tasarlanmıştır. 

Online YDS kursunda aşağıdaki soru tipleri üzerinde durulmaktadır.

 • kelime /gramer/edat/bağlaç soruları
 • cümle tamamlama
 • cloze test
 • çeviri
 • diyalog
 • anlamca en yakın ifadeyi bulma
 • anlamı bozan cümleyi bulma
 • paragraf tamamlama
 • paragraf soruları

Bununla birlikte aşağıda yer alan dilbilgisi konuları işlenmektedir.

 • sınavda test edilen zamanlar-Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Perfect ve Past Simple vb.
 • Modal verbs- should, must, may, might vb.
 • Passive Voice
 • Relative Clauses
 • Noun Clauses
 • Quantifiers
 • Gerund & infinitive
 • Conjunctions- Since, because, however vb
 • If clauses