TemaDil Maltepe Üniversitesi Hazırlık Atlama Kursları

Hazırlık atlama kurslarımız Maltepe Üniversitesi hazırlık programlarındaki hedefler ölçü alınarak hazırlanmaktadır. İngilizce hazırlık sınavını geçmek için bize başvuran öğrencilerin hangi seviyede kaldıklarına bakılarak kişiye özel bir program tasarlanır. Aynı üniversiteye giden ve benzer seviyede olan öğrenciler birlikte eğitim alabilecekleri gibi, talebe göre bire bir eğitim de verilmektedir.

TemaDil Maltepe Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavlarına Nasıl Hazırlıyor?

 • Sınıflarımız Maltepe Üniversitesi  hazırlık programına giden öğrencilerden oluşmaktadır.
 • Sınıflar seviyelere göre ayrılmıştır.
 • Dersler hafta içi ve hafta sonu yapılmaktadır.
 • Dersler Maltepe Üniversitesi hazırlık programını bilen bir öğretim görevlisi tarafından verilmektedir.
 • Essay ve speaking ödevlerinde bire bir feedback verilmektedir.
 • Derslerde TemaDil öğretim görevlileri tarafından hazırlanan özgün materyaller kullanılmaktadır.
 • Program ortasında ve sonunda öğrencilere deneme sınavı uygulanıp, performansları hakkında geri bildirim verilir.
 • Eğitim süresi boyunca temadil.com öğrenim yönetim sistemimizde yer alan çalışmalar öğrencilerimizin kullanımına sunulacaktır.
 • Uzak mesafede olan öğrencilerimiz için online eğitim imkânımız var. Dileyen öğrencilerimiz gruplar halinde ya da münferit olarak eğitimlerini online olarak alabilirler.
 • Derslere devam yüzde 90 devam zorunluluğu vardır. TemaDil derslere düzenli devam etmeyen, verilen ödevleri yapmayan öğrencinin kaydını silme hakkını saklı tutar.

Maltepe Üniversitesi Proficiency Formatı

İngilizce Final / Yeterlilik Sınavlarının süresi 180 dakikadır.

Dinleme (LISTENING)

Bu bölümde öğrenciler en az iki adet akademik dinleme parçasını dinlerken, aynı anda soru kağıtları üzerindeki ilgili soruları da yanıtlarlar. Her bir parça öğrencilere iki defa dinletilir.

Okuma (READING)

Sınavın bu aşaması en az iki metin ve ona bağlı sorulardan oluşur. Bu okuma parçaları farklı tipte (boşluk doldurma, eşleştirme, Doğru/Yanlış, özet çıkarma, çoktan seçmeli, açık uçlu vb.) sorular içermekte olup öğrencilerin ana fikir bulma,  çıkarımda bulunma, referans kelimeleri bulma, tanımı yada eşanlamlısı verilmiş paragraftaki bir kelimeyi bulmak vb gibi becerilerini ölçmeyi hedefler.

Dilin Kullanımı (USE OF ENGLISH)

Sınavın bu aşaması dil bilgisi, kelime dağarcığı ve genel İngilizce kullanımı konularını kapsayan sorulardan oluşur.

 1. Cümleyi Tekrar Yazma (Rewriting): Öğrenciler verilen ilk cümledeki anlamı koruyarak, ikinci cümledeki boşluğu doldururlar. Öğrenciler, ikinci cümledeki boşluğu doldururken verilen anahtar kelimeyi kullanmak zorundadırlar. Öğrencilerin kullanabileceği kelime sayısı 2-5 arasındadır.
 2. Paragraftaki / Cümledeki Boşlukları Doldurma (Multiple Cloze): Öğrenciler, paragraf veya cümle içindeki boşlukları, kendilerine verilen alternatiflerden (a,b,c,d) birini seçerek doldururlar.
 3. Kelime Türetme (Word Building / Formation): Öğrenciler, verilen parçadaki boşlukları, her bir satırın sonunda ya da parantez içinde verilmiş olan kelimenin doğru halini türeterek doldururlar. Hatalı yazılmış kelimeler yanlış cevap olarak değerlendirilir.

Yazma (WRITING)

 • Sınavın bu aşamasında öğrencilere üç konu verilir. Öğrenciler bu konulardan birini seçerek kişisel görüşlerini ifade eden bir kompozisyon yazarlar. Bu bölümde kelime sınırı 300-350 arasındadır.