En verimli İngilizce sınav hazırlık platformu.

Bu eğitim Yıldız Teknik Üniversitesi İngilizce Yeterlik (İYS) sınavına hazırlanan öğrenciler için sınav formatına uygun olarak hazırlanmıştır. Program soru çözümlerinin yanında dilbilgisi konusunda desteğe ihtiyacı olan öğrenciler için 34 video dersten oluşan 'Grammar Review' bölümü ile desteklenmiştir. 

Yıldız Teknik Üniversitesi  Proficiency Sınavının Formatı

1. İngilizcenin Kullanımı: Sınavda %25'lik bir ağırlığa sahiptir.

 • Çoktan seçmeli boşluklu paragraf doldurma
 • Anlamca en yakın cümleyi bulma

2. Okuma: Sınavda %25'lik bir ağırlığa sahiptir.

 • Okuma metinleri
 • Paragraf tamamlama

3. Dinleme: Sınavda %25'lik bir ağırlığa sahiptir.

 • Dinlerken cevaplama
 • Not alarak cevaplama

4. Yazma: Sınavda %25'lik bir ağırlığa sahiptir.

 • Öğrencilerden 250-300 kelimelik bir essay yazması istenmektedir Bu essay türleri neden-sonuç veya bir konu hakkında fikir belirtme olabilir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Hazırlık Programının Yapısı

Program yeterlik sınavından geçebilmek için gerekli olan dilbilgisi konularının ele alındığı 'Grammar Review' bölümü ile başlamaktadır. Programın kalan kısmı sınavda çıkan sorular ile aynı sırada olacak şekilde hazırlanmıştır. 'Ders İçeriği' bölümünde program akışı bire bir olarak görülebilmektedir.

Eğitimde kullanılan içerikleri sistemden PDF olarak indirebilirsiniz.

Yıldız Teknik Üniversitesi Proficiency  Hazırlık Programı İçeriği

 • 34 ders dilbilgisi ön hazırlık
 • 97 video ders konu anlatımı ve soru çözümü
 • 10 adet kompozisyonun yapay zeka ile notlandırılıp kelime ve dilbilgisi konularında feedback verilmesi
 • ek okuma ve dinleme parçaları

 

Video DerslerSoru SayısıDers Sayısı
Dilbilgisi Paketi-34
Cloze Test100 soru10
Anlamca en yakın cümleyi bulma (Restatement) 140 soru21
Okuma20 adet pasaj20
Paragraf Tamamlama30 soru4
Dinleme | Dinlerken Cevap Verme20 adet dinleme parçası20
Dinleme | Not Tutma10 adet dinleme parçası15
Yazma-7
Toplam 131 video ders

 

Örnek Ders

 

Ders İçeriği

Grammar Review
 • Grammar Review | Tenses
 • Present Simple
 • Present Continuous
 • Present Cont Present Simple Exercises
 • Present Perfect
 • Simple Past
 • Mixed tense 1
 • Mixed tense 2
 • Past Continuous
 • Past Perfect
 • Past Perfect Exercise
 • Grammar Review | Relative Clauses
 • Defining and Non-defining
 • Omissions and Reductions
 • Exercises 1
 • Exercises 2
 • Grammar Review | Quantifiers
 • Quantifiers
 • Quantifiers | Exercises
 • Grammar Review | Passive Voice
 • Passive Voice
 • Passive | Exercises
 • Grammar Review | Noun Clauses
 • Noun Clauses
 • Noun Clauses | Exercises
 • Grammar Review | Modals
 • Modals
 • Modals | Exercises
 • Grammar Review | Gerund and infinitive
 • Gerund and infinitive
 • Gerund and infinitive | Exercises
 • Grammar Review | Connectors
 • Addition
 • Contrast
 • Correlative Conjunctions
 • If Clauses
 • Reason
 • Regardless
 • Result
 • Time Clause
 • Exercise 1
 • Exercise 2
Cloze Test
 • Cloze Test Questions
 • Cloze Test 1
 • Cloze Test 2
 • Cloze Test 3
 • Cloze Test 4
 • Cloze Test 5
 • Cloze Test 6
 • Cloze Test 7
 • Cloze Test 8
 • Cloze Test 9
 • Cloze Test 10
Restatement
 • Restatement Presentation
 • Restatement Connectors 1
 • Restatement Connectors 2
 • If Clauses
 • Modals
 • Phrases
 • Key Words
 • Other Structures
 • Restatement Questions
 • Restatement 1
 • Restatement 2
 • Restatement 3
 • Restatement 4
 • Restatement 5
 • Restatement 6
 • Restatement 7
 • Restatement 8
 • Restatement 9
 • Restatement 10
 • Restatement 11
 • Restatement 12
 • Restatement 13
 • Restatement 14
Reading
 • Reference and Guessing
 • Reference and Guessing 1
 • Reference and Guessing 2
 • Reference and Guessing 3
 • Reference and Guessing 4
 • Reference and Guessing 5
 • Reference and Guessing 6
 • Reference and Guessing 7
 • Reference and Guessing 8
 • Reference and Guessing 9
 • Reference and Guessing 10
 • Comprehension
 • Comprehension 1
 • Comprehension 2
 • Comprehension 3
 • Comprehension 4
 • Comprehension 5
 • Comprehension 6
 • Comprehension 7
 • Comprehension 8
 • Comprehension 9
 • Comprehension 10
Paragraph Completion
 • Paragraph Completion Lessons
 • Paragraph Completion Tips
 • Paragraph Completion 1
 • Paragraph Completion 2
 • Paragraph Completion 3
Listening | While Listening
 • While Listening
 • Level 1 | Lesson 1
 • Level 1 | Lesson 2
 • Level 1 | Lesson 3
 • Level 1 | Lesson 4
 • Level 1 | Lesson 5
 • Level 2 | Lesson 1
 • Level 2 | Lesson 2
 • Level 2 | Lesson 3
 • Level 2 | Lesson 4
 • Level 2 | Lesson 5
 • Level 3 | Lesson 1
 • Level 3 | Lesson 2
 • Level 3 | Lesson 3
 • Level 3 | Lesson 4
 • Level 3 | Lesson 5
 • Level 4 | Lesson 1
 • Level 4 | Lesson 2
 • Level 4 | Lesson 3
 • Level 4 | Lesson 4
 • Level 4 | Lesson 5
Listening | Note-taking
 • Introduction to Note Taking
 • Note Taking | Useful Phrases
 • Note Taking | How to take notes
 • Note Taking Lesson 1
 • Lesson 1 | Listening for signposting
 • Lesson 1 | Questions
 • Note Taking Lesson 2
 • Lesson 2 | Listening for signposting
 • Lesson 2 | Questions
 • Note Taking Lesson 3
 • Lesson 3 | Listening for signposting
 • Lesson 3 | Questions
 • Note Taking Lesson 4
 • Note Taking Lesson 5
 • Note Taking Lesson 6
 • Note Taking Lesson 7
 • Note Taking Lesson 8
 • Note Taking Lesson 9
 • Note Taking Lesson 10
Writing
 • Writing Section
 • Essay Structure
 • Cause & Effect 1
 • Cause & Effect 2
 • Advantage & Disadvantage
 • Compare & Contrast
 • Giving Examples & Hedging
 • Reporting verbs & Problem solution & 'It' as a dummy subject

Ek bilgi