Maltepe Üniversitesi Proficiency Kursu

Hazırlık atlama kurslarımız Maltepe Üniversitesi hazırlık programlarındaki hedefler ölçü alınarak hazırlanmaktadır. İngilizce hazırlık sınavını geçmek için bize başvuran öğrenciye seviye tespit sınavı uygulandıktan sonra kendisine özel bir program hazırlanır. 

Seviye tespit sınavı için tıklayınız.

TemaDil Maltepe Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavlarına Nasıl Hazırlıyor?

 

 • Ders içerikleri öğrencinin düzeyine göre planlanmaktadır.
 • Dersler Maltepe Üniversitesi hazırlık programını bilen bir öğretim görevlisi tarafından verilmektedir.
 • Essay ödevleri yapay zeka ile değerlendirilmektedir. Dersin öğretim görevlisi öğrenci essayi ile ilgili geri bildirim vermektedir.
 • Derslerde TemaDil öğretim görevlileri tarafından hazırlanan özgün materyaller kullanılmaktadır.
 • Program ortasında ve sonunda öğrencilere deneme sınavı uygulanıp, performansları hakkında geri bildirim verilir.
 • Eğitim süresi boyunca temadil.com öğrenim yönetim sistemimizde yer alan çalışmalar öğrencilerimizin kullanımına sunulacaktır.
 • Dersler zoom üzerinden yapılmaktadır.
 • Derslere devam yüzde 90 devam zorunluluğu vardır. TemaDil derslere düzenli devam etmeyen, verilen ödevleri yapmayan öğrencinin kaydını silme hakkını saklı tutar.

Maltepe Üniversitesi Proficiency Formatı

 

İngilizce Final / Yeterlik Sınavlarının süresi 180 dakikadır.

Dinleme (LISTENING)

Bu bölümde öğrenciler 3 adet dinleme parçası ve bunlara ait sorular yer alır.

Okuma (READING)

Bu bölümde 2 metin ve ona bağlı sorular bulunur.. Bu okuma parçaları farklı tipte (boşluk doldurma, eşleştirme, Doğru/Yanlış, özet çıkarma, çoktan seçmeli, açık uçlu vb.) sorular içermekte olup öğrencilerin ana fikir bulma, çıkarımda bulunmareferans kelimeleri bulma, tanımı yada eşanlamlısı verilmiş paragraftaki bir kelimeyi bulmak vb gibi becerilerini ölçmeyi hedefler.

Dilin Kullanımı (USE OF ENGLISH)

Sınavın bu aşaması  3 bölümden oluşmaktadır. Dil bilgisi, kelime dağarcığı ve genel İngilizce kullanımı konularını kapsayan sorulardan oluşur.

 1. Cümleyi Tekrar Yazma (Rewriting): Öğrenciler verilen ilk cümledeki anlamı koruyarak, ikinci cümledeki boşluğu doldururlar. Öğrenciler, ikinci cümledeki boşluğu doldururken verilen anahtar kelimeyi kullanmak zorundadırlar. Öğrencilerin kullanabileceği kelime sayısı 2-5 arasındadır.
 2. Paragraftaki / Cümledeki Boşlukları Doldurma (Multiple Cloze): Öğrenciler, paragraf veya cümle içindeki boşlukları, kendilerine verilen alternatiflerden (a,b,c,d) birini seçerek doldururlar.
 3. Kelime Türetme (Word Building / Formation): Öğrenciler, verilen parçadaki boşlukları, her bir satırın sonunda ya da parantez içinde verilmiş olan kelimenin doğru halini türeterek doldururlar. Hatalı yazılmış kelimeler yanlış cevap olarak değerlendirilir.

Yazma (WRITING)

 • Sınavın bu aşamasında öğrencilere 2 konu verilir. Öğrenciler bu konulardan birini seçerek kişisel görüşlerini ifade eden bir kompozisyon yazarlar. Bu bölümde kelime sınırı 300-350 arasındadır.

Maltepe Üniversitesi İngilizce yeterlik sınavına erişim için tıklayın.

 

Proficiency Hazırlık Programı