Boğaziçi Üniversitesi Proficiency Kursu

Hazırlık atlama kurslarımız Boğaziçi Üniversitesi hazırlık programlarındaki hedefler ölçü alınarak hazırlanmaktadır. İngilizce hazırlık sınavını geçmek için bize başvuran öğrenciye seviye tespit sınavı uygulandıktan sonra kendisine özel bir program hazırlanır. 

Seviye tespit sınavı için tıklayınız.

TemaDil BUEPT sınavına Nasıl Hazırlıyor?

 

 • Ders içerikleri öğrencinin düzeyine göre planlanmaktadır.
 • Dersler Boğaziçi Üniversitesi hazırlık programını bilen bir öğretim görevlisi tarafından verilmektedir.
 • Dersler hafta içi ve hafta sonu yapılmaktadır.
 • Essay ödevleri yapay zeka ile değerlendirilmektedir. Dersin öğretim görevlisi öğrenci essayi ile ilgili geri bildirim vermektedir.
 • Derslerde TemaDil öğretim görevlileri tarafından hazırlanan özgün materyaller kullanılmaktadır.
 • Program ortasında ve sonunda öğrencilere deneme sınavı uygulanıp, performansları hakkında geri bildirim verilir.
 • Eğitim süresi boyunca temadil.com öğrenim yönetim sistemimizde yer alan çalışmalar öğrencilerimizin kullanımına sunulacaktır.
 • Dersler zoom üzerinden yapılmaktadır.
 • Derslere devam yüzde 90 devam zorunluluğu vardır. TemaDil derslere düzenli devam etmeyen, verilen ödevleri yapmayan öğrencinin kaydını silme hakkını saklı tutar.

 

BUEPT sınav formatı

 

Yılda 4 defa yapılır.

 • Geçme puanı 60’dır. Boğaziçi Üniversitesi not sisteminde C harfine tekabül eder.
 • Toplam 3,5 saattir.
 • 3 bölümden oluşur.
 • Listening ve Reading bölümünden sonra 30 dakikalık bir ara verilip writing bölümüne geçilir.
 • Sınavda sadece tükenmez kalem kullaılabilmektedir.

BUEPT Listening:

 • Bir sınav görevlisi listening metnini sadece 1 kez sesli okur.
 • 2 bölümden oluşur.
 • Selective Listening: Sorular dağıtılır, öğrencilerin incelemesi için 3 dakika verilir. While listening formatındadır. Ortalama 10 soru vardır. Sınav sonunda öğrencilere cevaplarını kontrol etmeleri için 3 dakikalık bir süre verilir.
 • Careful Listening: 10 soru sorulur. Note taking formatındadır. Soruları cevaplamak için 15 dakika verilir.

BUEPT Reading:

 • 2 bölümden oluşur: Search Reading ve Careful Reading
 • Search Reading: 8-10 sorudur. Toplam süre 30-35 dakikadır. Uzun bir metin verilip içinden spesifik bir bilgi çekilmesi istenir. Cevaplar kısa ve öz olmalı, gereksiz bilgi eklenmemelidir. Parçanın içinde cevabın bulunduğu bölümü doğrudan yazmak puan getirmez aksine yanlış kabul edilir. Verilen cevaplar dilbilgisi olarak da soruya uyumlu olmalıdır.
 • Careful Reading: 9-11 sorudan oluşur Toplam süre 40-50 dakikadır. Metinle ilgili ana fikir bulma, detay anlama, çıkarsama, paragraflar arası ilişki kurabilme soruları sorulur. Sorular kısa cevap, çoktan seçmeli veya eşleştirmeli olabilir.

BUEPT Writing:

 • 2 farklı konu verilir. Her konu için 250 kelimelik essay yazılması istenir.
 • Toplam süre 80 dakikadır.
 • Konu ile ilgili yardımcı fikirler verilir. Kullanmak şart değildir. Kendi fikirlerinizi de kullanarak yazabilrisiniz.
 • Essayleriniz akademik essay formatı, düşüncelerinizi açıklama beceriniz, paragraflar arası geçişlerin sağlanması akademik gramer yapı ve kelime çeşitliliği gibi unsurlar bağlamında değerlendirilir.

BUEPT sınav örneği için tıklayınız.

 

Proficiency Hazırlık Programı