İngilizce Hazırlık Seviye Tespit Sınavında Neler Sorulur?

İngilizce bölümlerde öğrenim görecek öğrenciler proficiency sınavından yeterli puanı alamadıkları takdirde placement test adını verdiğimiz bir seviye tespit sınavına girerler. Öğrencinin İngilizce hazırlık sınıfında hangi grupta olacağının belirlenmesi amacıyla yapılan bu sınav başarı ölçmez, öğrencinin o anki İngilizce düzeyini ölçer. Bu bakımdan seviye tespit sınavına giren öğrenci yapabildiği kadarını yapmalı, bilmediği soruyu yanıtlamamalı, sınavdan yüksek alma motivasyonuyla başka bir öğrencinin kâğıdına bakmamalıdır. Diğer yandan, geçmiş İngilizce bilgisinin yeterli olmadığı gerekçesiyle sınava gitmemezlik ya da sınava girdiği halde yeterli gayreti göstermemezlik de yapmamalıdır. Seviye tespit sınavına giren bir öğrenciden beklenen mevcut İngilizce düzeyini belgeleyecek şekilde sınavı tamamlamasıdır. Böyle yaparak İngilizce hazırlık okulunda doğru grupta yer alacağı için akademik açıdan tatmin alacağı bir dönem geçirecektir. Bu yazıyı okuyan öğrenci ve velilere bir kez daha hatırlatalım; İngilizce seviye tespit sınavını hakkını vererek yapmak öğrenci açısından, sınıf arkadaşları açısından ve İngilizce hazırlık okulu öğretim görevlileri açısından önem taşımaktadır. Öğrenci açısından baktığımızda, kendisinden daha alt seviyede olan bir grupta yer almak kişinin gelişimine yeterli katkıyı sunmaz. Kendisinden daha üst seviyede olan bir grupta yer aldığında kendini yetersiz hissedeceği için motivasyonu ve hevesi azalabilir. Sınıf arkadaşları açısından baktığımızda doğal olarak da benzer durum gözlemlenmektedir. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen bir öğrenci sınıf arkadaşlarının ilerlemesine engel olabilir. Sınıfın en iyi bileni veya bilenleri daha katılımcı olacağından, sınıfın bir kısmı sessizlik sarmalına bürünebilir.  Tam tersi bir durumun sonuçlarını tahmin etmek güç değil. Böyle bir durumda İngilizce düzeyi yeterli olmayan bir öğrenci arkadaşlarından geri kalacağından yeterli başarıyı göstermekte zorlanacaktır.

İngilizce Düzey Belirleme Sınavı

İngilizce düzey belirleme sınavları üniversiteden üniversiteye farklılık gösterse de içeriğinde test edilen bilgiler genel itibariyle şu şekildedir;

  1. Use of English: Bu bölümde gramer bilgisi test edilir. Gramer bilgisi dediğimiz tense, bağlaç, preposition, modals vb konulardır.
  2. Vocabulary: Vocabulary dediğimiz ise kelime bilgisidir.
  3. Reading: Bu bölümde ise okuma becerisi test edilir. Okuma bölümünde sorulan sorularda ana fikri bulma, referans soruları, çıkarım soruları gibi soru tipleri gelebilir.

Bu sorular YDS, YÖKDİL sınavında test edilen sorulara benzerlik göstermektedir. Örnek sınavları görmek, mevcut seviyeniz hakkında fikir sahibi olmak için web sitemizde yer alan seviye tespit sınavlarından birini çözebilirsiniz.

Son olarak, İngilizce yeterlilik sınavında başarılı olamayıp İngilizce hazırlık okuyacak öğrencilere mutlaka düzey belirleme sınavına girmelerini, kendi seviyelerine uygun sınıfta yer alacak şekilde sınavda bildiklerini yapmalarını hararetle tavsiye ediyorum.

Hepinize başarılar dilerim,