En verimli İngilizce sınav hazırlık platformu.
OET

OET Speaking Bölümü

OET speaking bölümü OET writing bölümünde olduğu gibi alana özeldir. Yani adaya kendi alanıyla ilgili bir vaka verilir, o vaka ile ilgili sorulara cevap vermesi beklenir. Diyelim ki sınava giren aday diş hekimi. Diş hekimi karşısında bir sınav görevlisiyle mizansen (role play) gerçekleştirir. Sınavın konuşma bölümü ortalama 20 dakika sürmektedir.

OET speaking örnek sınav sorusu:

https://oet.com/learn/speaking/speaking-sample-tests

Yukarıdaki OET speaking örnek sorusunda 6 yaşındaki çocuğunun dişlerini gıcırdatması şikâyetiyle diş hekimine başvuran bir ebeveynin bu sorunla ilgili tavsiye istediğini görüyorsunuz. Diş hekiminden kendisine verilen karttaki notları yeniden ifade ederek (paraphrasing)  sınav görevlisi olan kişiye gerekli önerileri yapması beklenir. 

Bu süreçte aday (buradaki örnekte diş hekimi) dilerse kendisine verilen karta notlar alabilir, kartta yazan içerikle ilgili aklına takılan bir soru olursa hazırlık aşamasında sorabilir. 

OET speaking bölümünde adayın yabancı dil ve klinik iletişim beceri düzeyine bakılır. Bir başka deyişle, kelime bilgisi, akıcılık, yapıları doğru kullanma, telaffuz, karşı tarafın ne istediğini anlama, bilgileri zihinde işleyip aktarabilme becerilerinin düzeyine puan verilir. 

OET writing ve speaking bölümlerinde adaylara verilen kartlardaki bilgileri özümseyip, kendi cümleleri ile ifade edebilmesi, bunu da akademik ve formal bir şablona oturtabilmesi sınavdan iyi puan alabilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu konuda eksikleriniz olduğunu düşünüyor veya daha da gelişme göstermek istiyorsanız aşağıda linkini paylaştığım akademik kelime çalışmalarını incelemenizi öneriyorum. Sınava girecek sağlık çalışanlarına şimdiden başarılar dilerim.

Akademik Kelime Çalışması

Eğitimlerimiz

OET Speaking
OET

Ücretsiz Seviye Tespit Sınavı TemaDil

İngilizce seviyenizi öğrenmek için sınavlarımızı çözebilirsiniz.

Sınavı Çöz