Yurtdışında Daimî Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik

22 Kasım 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile duyurulan yurtdışında daimî görevlere atanacak personel hakkında yabancı dil yeterlilik şartıyla ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir.

1) Personelin öncelikle görevlendirileceği ülkenin resmi dilini veya İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini bilmesi şarttır. Yabancı dil bilgisi yeterliliği için YDS’den en az 70 puan alınması veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olunması şarttır.

2) Yabancı dil yeterlilik belgesi 3 yıl geçerlidir.

3) Birinci fıkrada belirtilen dillerin resmi dil olarak konuşulduğu ülkelerde, Yükseköğretim kurulunca kabul edilen lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlayanlar ile resmi dili Türkçe ve lehçesi olan ülkelere görevlendirilecekler hakkında anılan fıkrada öngörülen yabancı dil yeterliliği belgesine sahip olma şartı aranmaz.  

YDS hakkında detaylı bilgi için;

https://temadil.com/yds-hakkinda-detayli-bilgiler/

YDS skor denklikleri için;

https://temadil.com/skor-denklik/

Hangi seviyede olduğunuzu görmek için; 

https://temadil.com/main/sinav-kayit-ol