4 Eylül 2016 YDS Analizi

4 Eylül 2016 YDS anlaşılır ve dengeli bir sınavdı ve sınav hakkında yapılan yorumlara bakıldığında eğitimciler tarafından kolay bir sınav olduğu değerlendirmesi yapıldığını görüyoruz. Sınavın zorluk derecesinin ne olduğunu sonuçlar açıklanınca detaylı olarak göreceğiz.

Detaylı bir analiz yapmadan, son sınavlara giren aday sayıları ve bu adayların aldıkları puanlara göre dağılımına bakmadan sınava zor ya da kolay demenin biraz kolaycılık olduğunu düşünüyorum. ÖSYM sınav sonuç belgesinde toplam aday sayısını ve kaç kişinin kaç puan aldığını raporluyor ve  son yıllarda YDS’ye (öncesinde KPDS, ÜDS) giren adayların yaklaşık %70’i sınavdan 0-49 arası bir skor elde ediyor. Buradan sınavın aşağı yukarı hep aynı seviyede olduğu sonucunu çıkarabiliriz.

Bu genel analizden sonra gelelim 4 Eylül 2016 YDS sınavına;

Bu sınavla birlikte artık optik form tarih oldu. İşaretlemeleri sınavda size verilen soru kitapçığında her sorunun hemen altında yer alan şıklara yapıyorsunuz. Burada dikkatli olmak lazım çünkü format nispeten yeni ve işaretleme unutulabilir.

Sınavın içeriğine bakıldığında B2 seviyesinde bir adayın sınavı çok rahat anlayabileceğini ve bilmediği kelimelerle pek karşılaşmayacağını söyleyebiliriz.

Soruları bölüm bölüm analiz ederek gidelim;

· Kelime Bölümü

Çok net anlaşılır ve adayı direk tek seçeneğe yönlendiriyor. Zaten kelimelerin çağrışımları ile çok rahat doğru seçenek bulunabilir. YDS son yıllarda kullanım frekansı düşük kelimeleri test etmiyor. Son on yıla bakılırsa doğru cevabın genelde en sık kullanılan kelime olduğu görülür. Hele ‘phrasal verb’ sorularında bunu daha bariz yapıyor.

· Gramer Bölümü

Yine çok tartışmalı bir soru yok, cevaplar net.

· Cloze Test

Paragraf anlaşılır ama sorular o kadar da kolay değil. Kesin doğru yapıldığı düşünülen sorularda sürpriz hatalar çıkması çok olası. İçindeki birkaç soruyu doğru analiz edebilen zaten 80 ve üzeri alır. Çünkü bazı sorular cümlenin tamamını doğru anlayıp, doğru çıkarım yapma üzerine kurgulanmış.

· Cümle Tamamlama

Sınavın belki de en çok korkulan bölümü ancak iki soru haricinde adayı şaşırtacak veya tereddütte bırakacak soru yok. Eskiden zaman uyumu gibi basit birtakım kriterler ile seçenek elenirken artık bu stratejinin pek işe yaramadığını görüyoruz. Eskiden devrik cümleler ya da ‘would’ yapısının kullanıldığı bazı yapıları bilerek birkaç soruda doğru seçeneği bulmak olasıydı.

· Çeviri Soruları

Gittikçe daha da zorlaşıyor. Sınavın mekanik dilbilgisi ölçen bölümü sadeleştikçe anlamayı ölçen bölümü karmaşıklaşıyor. Bazı sorularda seçenekler o kadar yakın ki ancak çok dikkatli gözler doğru seceneği işaretleyebilir.

· Yakın Anlam

Korkulan bir başka bölüm. Eskisi kadar karmaşık ve boğucu değil. Eğer cümlenin anafikrini doğru çıkarabilirseniz seçeneği bulmak zor değil.

· Diyalog Soruları

Sınavın bana göre en zor bölümlerinden biriydi. ÖSYM’nin ‘layman’s terms’ gibi çok az kişinin bildiği kelimeleri soruların kritik yerlerine koymasını doğru bulmuyorum.

· Uymayanı At

Bir soru hariç genelde uymayanı bulmak zor değildi.

· Paragraf Tamamlama

Sınavın zorlu bir bölümüydü. Bilinen stratejilerin çoğu işe yaramadı. Pasajın bütününü anlamaksızın doğru seçeneği bulmak neredeyse imkansızdı.

· Paragraf Soruları

Son yıllarda YDS adaylarının kabusu olan paragraf bölümünde çıkan pasajlar çok anlaşılır ve sade bir dille kaleme alınmış. Ancak bu o bölümün rahatça yapılabilineceği anlamına gelmiyor. Eskiden ÖSYM pasajın içindeki detayları daha fazla sorardı. Şu anda daha çok pasajın ana fikrini bulma ve genel hatları ile pasajı anlama ölçülüyor. Pasajları çıkarımlarda bulunacak kadar anlamanız ve kimi zaman anladıklarınızdan doğru sonuçlar çıkarmanız gerekiyor. Bazı seçenekler tereddütte bırakabiliyor. Özellikle  buzullar ile ilgili olan pasajın soruları çok aldatıcıydı.

Sonuç

Sınav her sene biraz daha en sık kullanılan yapıları ölçmeye odaklanıyor. Son yıllarda test edilen bağlaçlara bakın ‘although, even though, however, as, because, since’. ‘Nevertheless, lest, notwithstanding veya inasmuch as’ gibi yapılar neredeyse hiç test edilmiyor.

Bunun yanında yapıların, pasajların ve seçeneklerin nispeten anlaşılır olması sınavın kolaylaştığı gibi yanlış bir algıya yol açıyor. YDS tıpkı TOEFL IBT, IELTS ve PTE Academic gibi daha güvenilir ve daha doğru sonuçlar sağlamak için kendi formatının verdiği imkanlar dahilinde değişiyor ve gelişiyor. Özellikle eski tarihli sınavlara bakılırsa (2010 ve öncesi) değişim çok net görülebilir. Eskiden pek sık kullanılmadığı halde sorulan yapılar vardı (devrik yapılar, wish/ if clause) ve cümleleri anlamak zor olsa da tens uyumu vb gibi bir takım ipuçlarını izleyerek doğru seçenek bulunuyordu. Artık soruları cevaplamanız için okumanız bekleniyor ve sınav öncesi hazırlık eğitimlerinin buna göre şekillendirilmesi gerekiyor. 

Herkese iyi çalışmalar dilerim.