OET Listening

OET Listening sınavı 45 dakika sürer ve üç bölümden oluşmaktadır. Bölümler Part A, Part B ve Part C olarak adlandırılmıştır. 

OET Listening – PART A

Bu bölümde aday iki farklı kayıt dinler ve dinlerken boşlukları doldurur. 

Örnek 1: You hear a physiotherapist talking to a new patient called Ray Sands. For questions 1-12, complete the notes with a word or short phrase that you hear. 

Yukarıda yazılı olan açıklamada adaydan bir fizyoterapist ve hasta arasında geçen konuşmayı dinlemesi ve diyalogdaki boşlukları doldurması istenmektedir. 

Örnek 2: You hear a consultant dermatologist talking to a patient called Jake Ventor. For questions 13-24, complete the notes with a word or short phrase that you hear.

Yukarıdaki örnekte ise bir dermatolog ile hasta arasında geçen diyaloğu dinlemesi ve soru kâğıdında yazan boşlukları tamamlanması istenmektedir. 

OET Listening – PART B

Bu bölümde adaya farklı sağlık kuruluşlarında geçen altı ayrı kayıt dinletilir. Her soru üç şıktan oluşur.

Örnek:

You hear a nurse briefing her colleague about a patient.

What does she warn her colleague about?

  1. The patient is allergic to some types of antibiotics.
  2. Care must to be taken to prevent the patient from falling.
  3. Oxygen may be needed if the patient becomes breathless.

Yukarıdaki örnekten bir hemşirenin meslektaşına hasta hakkında kısa bilgilendirme yaptığını görüyoruz. Aday ilgili kaydı dinledikten sonra bu soruya cevap verir ve diğer kayda geçer.

OET Listening – PART C

Üçüncü bölümde adaya sağlık çalışanlarının kendi alanlarıyla ilgili konuşmalarını içeren iki farklı kayıt dinletilir. Aday tıpkı ikinci bölümde olduğu gibi dinlerken üç seçenekten birini işaretler.

Örnek:

You hear an interview with a cardiologist called Dr. Jack Robson, who’s an expert on Chagas disease.

Why does Dr. Robson regard Chagas as a neglected disease?

  1. because of the social groups it mainly affects
  2. because patients often don’t realise they’re infected
  3. because its impact is severe in a relatively small number of cases

Yukarıdaki örnekte bir kardiyologla yapılan görüşme olduğunu ve adayın bu görüşmeyi dinledikten sonra ilgili soruya cevap vermesi istenmekledir. 

 

OET sınavına hazırlık aşamasında sizlere fayda sağlayacağınız düşündüğümüz çalışma linkini ise aşağıda bulabilirsiniz. OET sınav hazırlık süreciyle ilgili offline dersler satın almak veya özel ders planı için bizlere 0216 573 11 15 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

OET Hazırlık Programı