İngilizce Not Alma Becerisi Nasıl Gelişir?

İngilizce not alma (note-taking) İngilizce sınav başarımız ve dersleri sağlıklı bir şekilde takip edebilmemiz için önemli bir beceri. Eğitim dili İngilizce olan üniversitelerde bir öğrenci haftada ortalama 14 saat İngilizce ders dinler. Birçok üniversitede akademisyenler dersleri lecture format dediğimiz konferans tarzı konuşmalarla anlatır. Günümüzde dersler daha interaktif, daha öğrenci merkezli olmasına rağmen, lecture format dediğimiz uzun, konferans tipi ders anlatımları devam etmektedir. Dolaysıyla, öğrencilerin bu dersleri takip edebilmeleri, anlayabilmeleri, daha sonradan tekrar edebilmeleri için note-taking becerilerinin iyi olması gerekmektedir. Bu sebeple, note-taking dediğimiz beceri öğrencinin akademik açıdan başarılı olmasında önemli bir faktördür. Bu yazımızda, İngilizce not alma becerilerinin gelişimine katkı sağlayacağını düşündüğüm bazı tavsiyelere yer vereceğim. 

İngilizce not alma becerinize katkı sağlayacak öneriler;

  1. Dinlediğiniz dersin sunumuna değil içeriğine odaklanın. Dersi anlatan kişinin sunum şekli sizin etkin dinlemenize engel olmasın, dinlediğiniz içeriğin özüne odaklanın.
  2. Konsantrasyonunuzun tam olduğundan emin olun. Etrafınızda sizi rahatsız edecek sesler olabilir, zamanla bu sesleri duymamayı, dersi anlatan kişiye odaklanma oranınızı arttırmaya çalışın.
  3. Konuşmanın akşını tahmin etmeye çalışın. Birlikte kullanılan akademik kelimeleri (academic collocation) önceden öğrenerek, hangi kelimenin hangi kelimeyle birlikte kullanıldığını biliyor olmak faydalı olacaktır.
  4. Aktif dinleme yapın. Yani zihniniz sürekli dersi anlatan kişiye sorular sorsun. Konuşmacının amacı, varmak istediği noktayı tahmin etmeye çalışın.  
  5. İyi konuşmacılar İngilizce’de signal words and phrases dediğimiz Türkçe’de söylem belirleyicileri diye geçen yapıları sıklıkla kullanır. Bu söylem belirleyicilerini önceden öğrenin, ne işe yaradığını, nerede kullanıldığını bilin ve dinleme esnasında bu yapılara dikkat edin.

Signal words and phrases: 

There are three reasons why…

First, Second, Third….

What I want to talk about is …

And most important…

A major development…

Why it was so important…

On the contrary…

As an example…

In other words…

From this we see that…

Now this is important…

Farklı seviyeler için note-taking becerisini geliştirme önerileri

Listening derslerinin ilk aşamalarında öğrencilerden while-listening dediğimiz, yani dinlerken boşluk doldurma, bir kelimeyi veya bir rakamı yakalamaya çalışmasını isteriz. İlerleyen modüllerde not alma becerisine yönelik çalışmalara ağırlık verilir. İngilizce dinleme beceri düzeyi henüz gelişmemiş öğrencilerin not alma becerilerini geliştirmek için dinlediği parçada bazı anahtar kelimelere odaklanması gerekmektedir. Burada amaç parçanın ana hatlarını anlamaya çalışmak, dersin neyle ilgili olduğunu anlamaya çalışmak olmalıdır. Bu kadarını yapabilmek başarı olarak kabul edilir. İlerleyen seviyelerde öğrencinin anahtar kelimelerin yanında, spesifik bilgileri yakalamaya çalışmasını, önemli tarihleri not alabilmesini, konuşmadaki kronolojiyi yakalayabilmesini, sebep-sonuç ilişkisini kurabilmesini, sunumda anlatılan konunun avantajını veya dezavantajını anlayabilmesini bekleriz. 

Note-Taking Yöntemleri

Birbirinden farklı not alma yöntemleri olduğu gibi her öğrencinin dinlediğini not alırken uyguladığı farklı stratejiler olabilir. Kimileri her detayı not alabilmeyi tercih ederken, kimileri sadece ana hatları not almaya çalışır. Bazı öğrenciler şekil çizerek daha iyi not alırken, bazı öğrenciler maddeler halinde yazarak not alır. Hangi yöntemin sizin için uygun olacağına zaman içinde kendiniz karar verebilirsiniz.  Bu konuda kararsız kalıyorsanız etkin yöntemlerden biri olduğunu düşündüğüm outline metodunu kullanarak not almaya başlayabilirsiniz. Bu yöntemde bir tarafta ana fikir diğer tarafta ana fikri destekleyen unsurlar başlıklar halinde not edilir. Dinleme bitince elinizdeki notlara bakarak soruları yanıtlayabilirsiniz. 

Outline Method Template 

Major pointSupporting detail
Major pointSupporting detail
Major pointSupporting detail

Sonuç

Etkin bir şekilde bir kişiyi veya bir dersi dinlemek, dinlerken not almak yorucu bir süreçtir. Bunu İngilizce olarak yapmak ise daha yorucudur. Ancak TOEFL veya İngilizce eğitim yapan üniversitelerin proficiency sınavlarında başarı elde etmek isteyenlerin note-taking becerilerini mutlaka geliştirmesi gerekmektedir. Güzel haber ise not alma becerisi diğer becerilerde olduğu gibi pratik yaparak zaman içinde gelişebilmekte ve mükemmel hale gelebilmektedir.