Essay nedir, Essay kaç bölümden oluşur?

Yazı yazmak insanın kendi dilinde bile zor iken, İngilizce yazmak haliyle çok daha zor olabiliyor. Ancak zor gibi gözüken bu beceri öğrenilebilir, geliştirilebilir, hatta çok ileri düzeylere taşınabilir. Bu yazımda essay yazmak ile tam olarak ne kastedildiği ve bir essayin bileşenleri nelerdir onlardan bahsedeceğim.

Essay nedir? 

Yazarın kendi duygu ve düşüncelerini aktardığı yazı türüne denir.  Process, cause & effect, advantage & disadvantage, comparison &contrast, problem & solution gibi farklı tiplerde essay örnekleri bulunmaktadır. Ancak bu yazımızda essay içeriğinin genel hatlarına değineceğim için bu essay tiplerine gelecek yazılarımda değinmek istiyorum. 

Essay kaç bölümden oluşur? 

Giriş (introduction), gelişme (body paragraphs), conclusion (sonuç) bölümlerinden oluşur.  Body paragraph diye ifade ettiğimiz gelişme bölümü sınav tipine göre bir veya birkaç paragraftan oluşabilir.

Introduction (Giriş Bölümü) 

Giriş bölümü bir huni gibidir; yazılan konuyla ilgili genel fikirler ilk cümlelerde yazılır, paragrafın sonuna yaklaştıkça yazdıklarımızın daha spesifik olması beklenir. Paragrafın ilk cümlesine topic sentence  (konu cümlesi) diyoruz. Bir paragrafın ana fikrini özetleyen ilk cümleye topic sentence (konu cümlesi) denir.  Giriş paragrafının son cümlesinde ise yazmış olduğunuz essayde savunduğunuz görüşü belirtiriz, buna da thesis statement  (tez cümlesi) diyoruz. 

Thesis statement nedir?  Thesis statement neden önemli?

Henüz body paragraph diye tabir ettiğimiz gelişme bölümüne geçmedik. Halen daha giriş paragrafını anlatıyoruz. Giriş paragrafının sonunda, huninin ağzında, bir başka deyişle meselenin özünü anlatacağımız, tezimizi ortaya koyacağımız yerdeyiz, yani thesis statement dediğimiz cümleyi yazıyoruz. Bu cümle sizin okuyucuya (bu çoğu zaman not veren hocanız veya sınavı değerlendiren kişi oluyor) verdiğiniz bir söz. Siz tez cümlenizi yazdığınızda okuyucularınıza şöyle diyorsunuz; “ben yazımın geri kalan bölümünde şimdi savunduğum bu görüşlerimi destekleyip örnekler vereceğim, bundan sonra okuyacağınız her şey bu yazmış olduğum temeller üzerine oturacak”. Görüldüğü üzere tez cümlesinin misyonu çok büyük. Ortada bir söz var, akit var, vaat var. 

Body Paragraph (Gelişme Bölümü)

Yukarıda bahsettiğim üzere bu bölüm birden fazla bölümden oluşabilir. Üniversitelerin hazırlık sınıflarında öğrencilerden kaç paragraf yazmaları istendiği genellikle belirtilir. IELTS, TOEFL, PTE gibi sınavlarda ise sınav formatına uygun bir seçim yapmak gerekir. Söz konusu sınavların writing bölümleriyle ilgili bilgileri web sitemizde ve YouTube kanalımızda bulabilirsiniz.

Giriş bölümünün son cümlesinde ne yazmıştık? Tez cümlesi yazdık değil mi? Neydi amacımız? Bir görüş ortaya atmak ve bu görüşü gelişme paragraflarında desteklemek. İşte gelişme paragrafının ilk bölümünde ortaya attığımız görüşlerden ilkini alıyoruz, bu görüşe topic sentence (konu cümlesi) ile giriş yapıyoruz, ardından supporting sentence dediğimiz destekleyici cümlelerle açıyoruz, bu cümlelere örnekler veriyoruz ve bir sonuç cümlesiyle görevimizi tamamlıyoruz. 

Conclusion (Sonuç Bölümü)

Sonuç bölümü essayinizde yazmış olduğunuz ana hatların yeniden ifadelendirilmiş (paraphrased) bölümüdür. Sonuç paragrafında amacımız, giriş bölümünde savunduğunuz görüşü yeniden ifadelendirmek, ana hatların bir özetini yapmak ve de okuyucuya yazdıklarınızla ilgili bir öneride bulunmak, çözüm sunmak veya öngörüde bulunmak olmalıdır. Aslında giriş ve gelişme bölümlerinde yazıklarımızdan çok da farklı cümleler yazmamız beklenmez. Yazınızı değerlendirecek kişi giriş ve gelişme bölümünde yazmış olduğunuz yazıyı farklı kelime ve yapılarla ifade etme becerinizin ne kadar iyi olup olmadığına bakar. 

Bu yazımda bir essayin bileşenlerinin neler olduğunu özetlemeye çalıştım. Gelecek yazılarda her bir bölümde dikkat edilmesi gereken hususlar ve essay tipleri üzerinde duracağım.  Herkese iyi çalışmalar dilerim.