Online Eğitimin Avantajları

Birçok eğitimcinin online eğitimlerin kalitesi ile ilgili endişeleri vardır. Ancak araştırmalar online derslerin geleneksel dersler kadar, hatta geleneksel derslerden daha iyi olduğunu ortaya koymuştur. Allen ve Seaman’ın (2006) yaptığı araştırmada akademisyenlerin yüzde 62’sinin online öğrenme çıktılarının yüz yüze eğitimden daha iyi sonuçlar verdiği belirtilmiştir. Shovein, Houston, Fox, and Damazo yaptıkları çalışmada (2005) uzaktan eğitimle geleneksel eğitim arasındaki öğrenme çıktıları arasında önemli farklar olmadığını vurgulamışlardır.

Esneklik ve Kaynaklara Erişimde Kolaylık

Öğrenciler 7 gün 24 saat derslere ulaşabilirler, anlamadıkları konuları tekrar edip, gerek gördükleri yerde öğretmenlerine ulaşabilirler. Öğrenciler yapmış oldukları ödevlerle ilgili anında geri bildirim alabilirler, ki bu da öğrencinin kendi kendini değerlendirmesini mümkün kılar. Avrupa Ortak Dil Kriterlerinde üzerinde en çok durulan konu öğrencinin otonom olmasıdır. Bu noktada online eğitim öğrencilerin kendi gelişimlerini izlemeleri, anlamadıkları yerleri tekrar etmelerini, güçlü ve zayıf yanlarını kendilerinin keşfetmelerini sağlayan bir fırsat sunmaktadır.

Öğrenci Katılımı

Özellikle dil öğretiminde öğrencilerin derslere katılımı önemlidir. Online eğitimlerde dil becerisini geliştirecek sınıf içi tartışmalara katılan öğrencilerin bu platformda daha rahat davrandıkları gözlenmiştir. Sanılanın aksine online eğitim öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmektedir.  Geleneksel sınıflarda korku veya utanma gibi duygular yüzünden konuşmaya çekinen öğrenciler online eğitim modellerinde serinkanlı ve rahat bir tutum sergilemektedirler. Online eğitim dil öğretiminde öğrencilerini konuşmaya teşvik etme konusunda zorluk yaşayan öğretmenler için önemli bir fırsattır.

Öğrenci Tatmini

Uygun teknolojik altyapı oluşturulduğu takdirde, online eğitimdeki öğrenci tatmini geleneksel eğitimden daha yüksek olabilir. Eğitimcilerin öğrenci seviyelerine ve ihtiyaçlarına göre içerik belirlemesi, bu içerikleri kullanıcı dostu bir uygulama aracılığıyla sunması öğrencilerin derslerden verim almasını sağlayan önemli unsurlardır. Online eğitim farklı öğrenme tarzlarına göre tasarlanabilme esnekliği verdiği için, öğrencilerin tatmin düzeyini arttırmak da nispeten kolaylaşmaktadır.

Yaşam Boyu Öğrenim

Online eğitim kullanıcılarına yaşam boyu öğrenme imkânı vermektedir. İnsanlar bir yandan kariyerlerine devam ederken bir yandan da ilgi duydukları alanda kendilerini geliştirebilir. Dil eğitimi açısından baktığımızda, zaman konusunda problem yaşayan doktorlar, hemşireler veya akademisyenler online eğitim sayesinde hedefledikleri akademik seviyeye gelebilirler.

Öğretmen Açısından Avantajı

Online eğitim eğitimi veren hocalara çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Öncelikle öğrenci ihtiyaçlarını dikkate alarak çok farklı kaynaklardan materyaller oluşturabilir, gerekirse farklı sınıflar için farklı materyalleri harmanlayabilir. Üstelik oluşturduğu bu materyali ihtiyaç duyduğunda farklı kaynaklarla besleyebilir, geliştirebilir, yeniden organize edebilir. Bunun yanında birçok ses ve görüntü dosyasını öğrencilerinin erişimine açabilir.

Sonuç

Sonuç olarak online eğitim birçok farklı eğitim amaçları için kullanılabilir. Online eğitim son yıllarda büyük bir ivme kat etmiş ve bu ivmenin devam etmesi beklenmektedir. Online eğitim geleneksel eğitim kadar ve belki de geleneksel eğitimden daha etkin olmaya başlamıştır. Hem teknik hem de eğitim açısından iyi tasarlanmış bir online eğitim programı öğrencilerine çok verimli olacağı açıktır. Her yeni teknolojik gelişme toplumsal yaşamımızın her alanında birçok değişiklik meydana getirmektedir. Doğal olarak eğitim de bu değişikliklerden etkilenmektedir. Gelmiş olduğumuz bu noktada, gelecekte online eğitimlerin yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olacağını söylemek pek de yanlış olmaz.

Kaynak: Harrell, L. (2013). A Learner Centered Approach to Online Education. Charlotte, N.C.: Information Age Publishing.