Dr. M. Savaş Girgin

Dr. M. Savaş Girgin

Öğretim Görevlisi

19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra çeşitli özel eğitim kurumlarında görev alan Savaş Girgin 2003 yılında Işık Üniversitesi İngilizce İşletme yüksek lisans programını tamamladı. Aynı yıl göreve başladığı İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulunda 2015 yılına kadar ön lisans, lisans ve hazırlık bölümlerinde dersler verdi. İşletme, istatistik, uluslararası ticaret, bankacılık ve finans bölümlerinde de derslere giren Savaş Girgin, bu bölümlerde okutulan materyallerin hazırlanmasında görev aldı. Yöneticileri tarafından önce materyal ofis, ardından müfredat geliştirme ve değerlendirme merkezi (curriculum development and assessment center / CDAC), daha sonra da testing office’de görevlendirildi. British Council’in düzenlemiş olduğu Avrupa Ortak Dil Kriterleri (Common Eurepean Framework) ve Teacher Training eğitim programlarını tamamladı. Bu eğitim sürecinin ardından CDAC’de görev yaptığı takım arkadaşları ile birlikte İngilizce Hazırlık Okulu bünyesinde görevli okutmanların derslerini izledi, gözlem sonrası geribildirimde bulundu ve gözlemlerinin sonuçlarını yönetime raporladı. Ders verme, ders izleme, raporlama gibi görevlerin yanında Hazırlık Okulu bünyesinde ders veren okutmanlara hizmet içi eğitim verdi. Testing Office’de görev yaptığı yıllarda İngilizce Hazırlık Okulunda verilen tüm sınavlardan sorumlu oldu. Yine bu süreçte Sabancı Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu bir hafta süren TEA (Testing&Evaluation&Assessment) çalıştayına katıldı. Lisans sınıflarında verdiği derslerin yanında sürekli eğitim merkezinde TOEFL IBT dersleri verdi.
İngilizce eğitiminin yanı sıra yönetim bilimleri ve örgütsel davranış konularına da ilgi duyan Savaş Girgin 2014 yılında İşletme Doktora programına başladı. Örgüt kültürü, örgütsel sinizm, örgütsel sessizlik, liderlik teorileri özellikle ilgi alanına giren kavramlar oldu. Doktora çalışmalarında İbn Haldun’un Mukaddimesini, vakıf üniversitelerinde örgüt kültürünün örgütsel sessizlik üzerindeki etkisini, örgütsel sinizmi ele alan Savaş Girgin şu sıralar örgütsel davranış alanında bir konu üzerine tez yazmaktadır.
Profesyonel hayatında dönüm noktası olarak nitelediği Ekim 2015’de kardeşi Seçkin Girgin ile birlikte TemaDil’in altyapısını oluşturacak çalışmalara başladı. Aynı yıl İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İngilizce Hazırlık bölümünde yarı zamanlı olarak ders vermeye başladı.
2017 yılının Mayıs ayında TemaDil İngilizce eğitimini online platforma taşıdı. İlk işi 9 Temmuz 2017 tarihindeki YÖKDİL hazırlık programını tasarlamak oldu. Mesleki yaşamında bir ilk olan online eğitim sistemine de bu programla başlamış oldu. Bugünlerde TemaDil online eğitim platformunun gelişmesine katkı sağlayacak yenilikçi fikirler üzerinde çalışan Savaş Girgin, TemaDil’in İngilizce dil eğitiminde model alınacak bir noktaya geleceği inancıyla çalışmalarını sürdürmektedir.