TemaDil Boğaziçi Üniversitesi Hazırlık Atlama Kursları

Hazırlık atlama kurslarımız Boğaziçi Üniversitesi hazırlık programlarındaki hedefler ölçü alınarak hazırlanmaktadır. İngilizce hazırlık sınavını geçmek için bize başvuran öğrencilerin hangi seviyede kaldıklarına bakılarak kişiye özel bir program tasarlanır. Aynı üniversiteye giden ve benzer seviyede olan öğrenciler birlikte eğitim alabilecekleri gibi, talebe göre bire bir eğitim de verilmektedir.

TemaDil Boğaziçi Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavlarına Nasıl Hazırlıyor?

 • Sınıflarımız Boğaziçi Üniversitesi  hazırlık programına giden öğrencilerden oluşmaktadır.
 • Sınıflar seviyelere göre ayrılmıştır.
 • Dersler hafta içi ve hafta sonu yapılmaktadır.
 • Dersler Boğaziçi Üniversitesi hazırlık programını bilen bir öğretim görevlisi tarafından verilmektedir.
 • Essay ve speaking ödevlerinde bire bir feedback verilmektedir.
 • Derslerde TemaDil öğretim görevlileri tarafından hazırlanan özgün materyaller kullanılmaktadır.
 • Program ortasında ve sonunda öğrencilere deneme sınavı uygulanıp, performansları hakkında geri bildirim verilir.
 • Eğitim süresi boyunca temadil.com öğrenim yönetim sistemimizde yer alan çalışmalar öğrencilerimizin kullanımına sunulacaktır.
 • Uzak mesafede olan öğrencilerimiz için online eğitim imkânımız var. Dileyen öğrencilerimiz gruplar halinde ya da münferit olarak eğitimlerini online olarak alabilirler.
 • Derslere devam yüzde 90 devam zorunluluğu vardır. TemaDil derslere düzenli devam etmeyen, verilen ödevleri yapmayan öğrencinin kaydını silme hakkını saklı tutar.

Boğaziçi Üniversitesi Proficiency Formatı

BOUN PROFICIENCY

 • Yılda 4 defa yapılır. 
 • Geçme puanı 60’dır. Boğaziçi Üniversitesi not sisteminde C’e tekabül eder.
 • Toplam 3,5 saattir. 
 • 3 bölümden oluşur.
 • Listening ve Reading bölümünden sonra 30 dakikalık bir ara verilip writing bölümüne geçilir.
 • Sınavda sadece tükenmez kalem kullaılabilmektedir.

BUEPT Listening:

 • Bir sınav görevlisi listening metnini sadece 1 kez sesli okur. 
 • 2 bölümden oluşur.
 • Selective Listening: Sorular dağıtılır, öğrencilerin incelemesi için 3 dakika verilir. While listening formatındadır. Ortalama 10 soru vardır. Sınav sonunda öğrencilere cevaplarını kontrol etmeleri için 3 dakikalık bir süre verilir.
 • Careful Listening: 10 soru sorulur. Note taking formatındadır. Soruları cevaplamak için 15 dakika verilir.

BUEPT Reading:

 • 2 bölümden oluşur: Search Reading ve Careful Reading
 • Search Reading: 8-10 sorudur. Toplam süre 30-35 dakikadır. Uzun bir metin verilip içinden spesifik bir bilgi çekilmesi istenir. Cevaplar kısa ve öz olmalı, gereksiz bilgi eklenmemelidir. Parçanın içinde cevabın bulunduğu bölümü doğrudan yazmak puan getirmez aksine yanlış kabul edilir. Verilen cevaplar dilbilgisi olarak da soruya uyumlu olmalıdır.
 • Careful Reading: 9-11 sorudan oluşur Toplam süre 40-50 dakikadır. Metinle ilgili ana fikir bulma, detay anlama, çıkarsama, paragraflar arası ilişki kurabilme soruları sorulur. Sorular kısa cevap, çoktan seçmeli veya eşleştirmeli olabilir.

BUEPT Writing:

 • 2 farklı konu verilir. Her konu için 250 kelimelik essay yazılması istenir.
 • Toplam süre 80 dakikadır.
 • Konu ile ilgili yardımcı fikirler verilir. Kullanmak şart değildir. Kendi fikirlerinizi de kullanarak yazabilrisiniz.
 • Essayleriniz akademik essay formatı, düşüncelerinizi açıklama beceriniz, paragraflar arası geçişlerin sağlanması akademik gramer yapı ve kelime çeşitliliği gibi unsurlar bağlamında değerlendirilir.