Pilot olmak için TOEFL mı IELTS mi?

Pilot olmak için TOEFL mı IELTS mi daha kolay? Bu yazımızda pilot adaylarının girmesi gereken TOEFL ve IELTS sınavlarını karşılaştırmalı olarak inceliyoruz.

Pilot olmak için TOEFL mı IELTS mi?

THY pilot olmak isteyen adaylar ile ilgili İngilizce puanlarını TOEFL için 60 (konuşma en az 18) ve IELTS için 6.0 (konuşma en az 6) olarak güncelledi. Pilot olmak isteyen adaylar TOEFL veya IELTS sınavından birine girip bu skorları almak zorunda. Peki pilot olmak için TOEFL mı yoksa IELTS mi mantıklı? İşte iki sınavın karşılaştırmalı analizi.

Uluslararası geçerliliği olan dil yeterlilik sınavlarından en bilinir olanları TOEFL ve IELTS sınavlarıdır. Her iki sınav gerek ulusal gerekse uluslararası arenada binlerce kurum tarafından kabul edilmektedir. Sınav içeriği ve formatı farklı olsa da her iki sınav da temelde 4 beceriyi test eder (okuma, yazma, konuşma, dinleme). Ancak bu becerileri test etme yöntemleri farklıdır. Aşağıda 4 becerinin iki sınavda nasıl ölçüldüğünü göstermeye çalışacağım; Tüm bu incelemeleri yaptıktan sonra iki sınav arasında bir tercih yapmak daha akılcı bir yöntem olacaktır.  

Okuduğunu Anlama

 IELTS TOEFL

Metnin genel konusunu anlamak

 

Ana fikirleri saptamak

Detayları saptamak

Çıkarımları ve ima edilen anlamı anlamak

Yazarın görüşlerini, tutumunu ve amacını anlamak

Argümanın gelişimini takip edebilmek.

Metnin genel konusunu anlamak

 

Ana fikirleri saptamak

Detayları saptamak

Çıkarımları ve ima edilen anlamı anlamak

Yazarın görüşlerini, tutumunu ve amacını anlamak

Argümanın gelişimini takip edebilmek

Bu bölüm betimleyici, olgusal, söylemsel ve analitik gibi birçok türden üç uzun metin içerir. Bu metinler kitap, bülten, dergi ve gazetelerden alınır.  Metinler uzman olmayan bir kitle için seçilmiş olmakla beraber, üniversite derslerine girecek veya profesyonel tescil isteyen kişiler için uygundur.Akademik metinlerde 3 veya 4 parça okuma ve sorulara cevap verme. Metinler üniversite ders kitaplarındaki metinlerden alınmıştır. Farklı konularda metinler (astronomi, sosyal bilimler, tarih, coğrafya) sorulmaktadır. 
Kitap, dergi, gazete, bildiri, reklam, şirket el kitapları ve kılavuzlarından alınmış parçalar. Bunlar İngilizce konuşulan bir çevrede günlük olarak karşılaşacağınız türden materyallerdir.TOEFL’da genel akademik ayrımı olmadığı için bu bölüm özellikle boş bırakılmıştır.
Süre: Cevapları sınav kağıdına geçirme süresi dahil 60 dakikaSüre: 60-80 dakika arası
Soru Sayısı: 40 soruSoru Sayısı: 36-56 soru
Görev Türleri: Verilen metindeki veya tablodaki boşlukları doldurmak, diyagram veya şemaya göre başlıkları eşleştirmek, cümle tamamlama, açık uçlu sorulara kısa cevaplar vermek, çoktan seçmeli soruları cevaplamakGörev Türleri: Verilen metindeki veya tablodaki boşlukları doldurmak, diyagram veya şemaya göre başlıkları eşleştirmek, cümle tamamlama, açık uçlu sorulara kısa cevaplar vermek, çoktan seçmeli soruları cevaplamak
Notlandırma: Her doğru cevap bir puan eder. 40 sorudan alınan puan IELTS 9 bant ölçeğine çevrilir. Notlar tam ve buçuklu olarak verilir.Notlandırma: 36-56 sorudan bazı sorular 2, bazı sorular 1 puan değerindedir. Bu puanlar 30 puan ölçeğine çevrilir. Notlar buçuksuz (tam) olarak verilir.

Dinlediğini Anlama

IELTS TOEFL

Ana fikri ve detaylı bilgileri anlamak

 

Konuşmacının görüşlerini, tutumunu ve amacını anlamak,

Argümanın gelişimini takip edebilmek

Ana fikri ve detaylı bilgileri anlamak

 

Konuşmacının görüşlerini, tutumunu ve amacını anlamak,

Argümanın gelişimini takip edebilmek

Format: Sınavda anadili İngilizce olan kişilerin konuşmalarından oluşan dört kayıt dinleyeceksiniz ve ardından birtakım soruları cevaplayacaksınız.Format: Sınavda anadili İngilizce olan kişilerin konuşmalarından oluşan diyalog (akademisyen-öğrenci) ve ders anlatımları dinleyeceksiniz.
 • Kayıt 1: günlük konularda iki kişi arasında geçen bir diyalog.
 • Kayıt 2: günlük konularda geçen bir monolog, örn. yerel tesislerle ilgili bir konuşma
 • Kayıt 3: en fazla dört kişi arasında geçen eğitim ve öğretim bağlamında bir konuşma, örn. bir üniversite hocası ile öğrencisinin bir ödevle ilgili görüşmesi
 • Kayıt 4: akademik konuda bir monolog, örn. üniversite düzeyinde bir ders
 • Kayıt 1: Akademisyen öğrenci arasında geçen bir diyalog
 • Kayıt 2: Bir akademisyenin herhangi bir konuyu ders biçiminde anlatması

(Bu kayıtların her birinden 3 veya 4 tane gelebilir)

Süre: IELTS Dinleme sınavı ortalama 30 dakika sürer ve cevaplarınızı soru kağıdından cevap kağıdında geçirmek için ekstra 10 dakika süre tanınır.Süre: 60-90 dakika
Soru Sayısı:  40 soruSoru Sayısı: 34-51
Görev Türleri: Çoktan seçmeli soruları yanıtlamak, bir plan, harita veya diyagramı işaretlemek, form doldurmak, bir tabloyu veya akış şemasını tamamlamak, kısa cevaplar vermek.Görev Türleri: Çoktan seçmeli soruları yanıtlamak, bir plan, harita veya diyagramı işaretlemek, bir tabloyu veya akış şemasını tamamlamak. Tüm bu görevler 4 bilgisayar ortamında çoktan seçmeli olarak yapılmaktadır.
Notlandırma: Her doğru cevap bir puan eder. 40 sorudan alınan puan IELTS 9 bant ölçeğine çevrilir. Notlar tam ve buçuklu olarak verilir.Notlandırma: 34-51 sorudan bazı sorular 2 bazı sorular 1 puan değerindedir. Bu puanlar 30 puan ölçeğine çevrilir. Notlar buçuksuz (tam) olarak verilir.

Yazma

IELTS TOEFL

IELTS Yazma sınavı pek çok yazma becerisini ölçmek üzere tasarlanmıştır. Bunlardan bazıları:

 

Uygun şekilde cevap yazmak

Fikirleri düzenlemek

Zengin bir kelime dağarcığı ve doğru dil bilgisi kullanmak

TOEFL Yazma Sınavı iki görev vardır:

 

Okuma ve dinleme görevlerine göre kompozisyon yanıtları yazma, yazarak bir fikri destekleme.

Bir konuda hakkında bir kompozisyon yazma.

Akademik Yazma:

IELTS Akademik Yazma sınavında resmi bir dil kullanın. Bölüm 1’de bir grafik, tablo, çizelge veya diyagramla karşılaşacaksınız. Kendi kelimelerinizi kullanarak verilen bilgiyi tanımlamanız, özetlemeniz ve açıklamanız istenecek. Bu bir veriyi tanımlamak veya açıklamak, bir sürecin aşamalarını açıklamak, bir şeyin nasıl çalıştığını anlatmak veya bir obje veya etkinliği tarif etmek olabilir. Bölüm 2’de bir bakış açısı, argüman veya problem hakkında yazı yazacaksınız. Verilen konu ilginç ve kolay anlaşılır olacaktır.

TOEFL Yazma bölümünde akademik bir dil kullanın. İlk bölümde okuyacağınız metinle dinleyeceğiniz bir pasajla ilgili sentez yapmanız istenecek. Dinlediğiniz pasaj okuduğunuz metni hangi yönleriyle destekliyor, bunu net biçimde ifade edebilmelisiniz.

 

İkinci bölümde verilen konuyla ilgili yazı yazmanız istenecek. Bu bölümde dilbilgisini doğru kullanmanız,  iyi bir organizasyon yapmanızın yanında kelime çeşitliliğine de özen göstermeniz gerekmektedir.

Genel Eğitim Yazma: IELTS Genel Eğitim Yazma sınavı genel konuları içermektedir. Bölüm1’de bir size durum verilecek ve bu durumla ilgili bilgi istemek veya açıklama yapmak üzere yazı yazmanız istenecektir. Mektupta kişisel, yarı-resmi veya resmi bir üslup kullanabilirsiniz. Bölüm 2’de bir bakış açısı, argüman veya problem hakkında yazı yazacaksınız. Oldukça kişisel bir üslup kullanabilirsiniz. TOEFL’da genel akademik ayrımı olmadığı için bu bölüm özellikle boş bırakılmıştır.
Süre: IELTS Yazma sınavı 60 dakika sürer. Bölüm 1 için 20 dakika, Bölüm 2 için ise 40 dakika zamanınız olacak. Zamanınızı kendiniz yönetmeli ve 20 dakika dolduğunda Bölüm 2’ye geçmelisiniz. 

Süre: 50 dakika

 

Bütünleşik olan bölüm süresi 20 dakika.

Bağımsız bölüm süresi 30 dakika.

Soru Sayısı: 2 soru Soru Sayısı: 2
Görev Türleri: Bölüm 1 ve Bölüm 2 dahil sınav iki bölümden oluşur. Bölüm 1 için en az 150 kelimelik; bölüm 2 için ise en az 250 kelimelik bir yazı yazmanız gerekmektedir.Görev Türleri: Birinci bölümde size verilen bir konu hakkında serbestçe düşüncelerinizi yazacaksınız. İkinci bölümde okuyacağınız metin ve dinleyeceğiniz bir pasajı sentez yapmanız istenecek.
Notlandırma: Yazma sınavınız sertifikalı bir IELTS uzmanı tarafından değerlendirilecektir. IELTS Yazma sınavında Bölüm 2’nin puanı, Bölüm 1’in iki katıdır. Notlar tam ve buçuklu olarak verilir.Notlandırma: Yazma sınavınız sertifikalı iki TOEFL uzmanı tarafından değerlendirilecektir. Bu bölümde alınabilecek maksimum puan 30’dur.

Konuşma

IELTS TOEFL

IELTS konuşma sınavında sertifikalı bir IELTS uzmanıyla konuşacaksınız. Sınavda karşılıklı ve gerçek hayatta karşılaşacağınız türden bir konuşma olacaktır. Farklı aksanlar kullanılabilir. Sınav kaydedilecektir.TOEFL sınavında yapacağınız konuşma bilgisayara kaydedilecektir. Karşınızda bir insan olmayacaktır. Bilinen bir konu ile ilgili fikir belirtme, okuma ve dinleme görevlerine göre konuşmanız istenecektir. 
IELTS Akademik ve IELTS Genel Eğitim sınavlarının Konuşma bölümlerinin içeriği aynıdır. TOEFL’da genel akademik ayrımı olmadığı için bu bölüm özellikle boş bırakılmıştır.
 • Sınav görevlisi fikirlerinizi, günlük konularla ilgili bilgileri ve sıradan deneyimleri ne kadar iyi aktardığınızı görmek isteyecektir. Bunun için birçok farklı soruya cevap vermeli,
 • verilen konu üzerinde belli bir süre uygun dili kullanarak konuşmalı,
 • fikirlerinizi tutarlı şekilde bir araya getirmeli,
 • görüşlerinizi ifade etmeli ve gerekçelendirmeli,
 • konuyu analiz etmeli, tartışmalı ve yorumlar yapmalısınız.
TOEFL konuşma bölümünde adayın soruyu doğru anlaması ve net biçimde cevap vermesi iyi puan getirmektedir. Dilbilgisini doğru kullanma, iyi telaffuz (aksanlı konuşmanız beklenmemektedir), akıcı bir şekilde size verilen süre içinde sunumunuzu tamamlamanız gerekmektedir.

Bölüm 1:

Sınav görevlisi kendini tanıtacak ve sizden kendinizi tanıtmanızı ve kimliğinizi doğrulamanızı isteyecek. Sınav görevlisi size ev, aile, iş, eğitim ve hobileriniz gibi genel konular hakkında sorular soracak. Bu bölüm rahatlamanıza ve doğal bir şekilde konuşmanızı yardımcı olacak.

Bölüm 2:

Sınav görevlisi, belli bir konuda konuşmanızı isteyen ve konuşmanıza dahil etmeniz gereken noktaları içeren bir görev kartı verecek. Hazırlanmak ve not almak için bir dakika süreniz olacak. Daha sonra konuyla ilgili bir-iki dakika konuşmanız istenilecektir. Bu süre içerisinde konuşmanız bölünmeyeceği için konuşmaya devam etmeniz önemlidir. Ardından sınav görevlisi size aynı konuyla ilgili bir veya iki soru yöneltecektir.

Bölüm 3:

Sınav görevlisi Bölüm 2’nin konusu ile ilgili ilave sorular soracak. Bu sorular size daha soyut konular ve fikirleri tartışma fırsatı sunmak için hazırlanmıştır.

Bölüm 1 :

Sınavın ilk bölümünde günlük konularla ilgili 2 soru gelmektedir. Her soru için hazırlık süresi 15 saniye, sunum süresi ise saniyedir.

Bölüm 2:

Sınavın ikinci bölümünde bir okuma metni ve dinleme pasajı arasındaki ilişki hakkında soru gelmektedir. Bu şekilde 2 soru gelir. Birinci soruda bir diyalog, ikinci bölümde ise bir akademisyenin dersini dinlersiniz. Bu bölümde hazırlık süresi 30 saniye, sunum süresi ise 1 dakikadır.

Bölüm 3:

Sınavın üçüncü bölümünde sadece dinleme ve dinlenilen pasaj üzerine gelen soruya cevap vermeniz istenir. Bu şekilde 2 soru gelir. Birinci soruda bir diyalog, ikinci bölümde ise bir akademisyenin dersini dinlersiniz. Bu bölümde hazırlık süresi 30 saniye, sunum süresi ise 1 dakikadır.

Süre: 11-14 dakikaSüre: 20 dakika
Notlandırma: Sınav boyunca gösterdiğiniz performansa göre IELTS uzmanları tarafından değerlendirileceksiniz. Akıcılık ve tutarlılık, kelime dağarcığı, dil bilgisi ve doğruluk ile telaffuz dahil dört kriter üzerinden değerlendirileceksiniz. Notlar tam ve buçuklu olarak verilir.  
Soru Sayısı: 2 soru  

Sonuç

Pilot olmak için TOEFL mı IELTS mi daha mantıklı sorusu kişiden kişiye göre değişir. Bazı pilot adayları TOEFL’ı daha kolay bulurken diğerleri IELTS’i pratik buluyorlar. Pilot adaylarına sınav resmi sitelerini ziyaret edip örnek testleri çözmelerini ve sonuçlara göre karar vermelerini öneriyoruz.

Pilot adayları için TOEFL ve IELTS resmi siteleri

IELTS

TOEFL

TOEFL IELTS skor denklikleri.

 

TOEFL Hazırlık Programı