TOEFL IBT Stratejileri

TOEFL IBT STRATEJİLERİ: OKUMA

Bir parçayı okumaya başlamadan önce KWL planı yapın. KWL planında K= What I already KNOW about the topic , W= What I WANT to know about the topic, L= What I’ve LEARNED about the topic after reading . Okumaya başlamadan önce ilk iki sütuna bildiklerinizi ve öğrenmek istediklerinizi yazın. Son bölümü de okumayı bitirdikten sonra tamamlayın. Bu şekilde parçayı okumada kendinizi daha motive olmuş hissedeceksiniz. Okuma esnasında yaşanılan dikkat dağınıklığının da asgariye ineceğini söyleyebilirim.
Toefl IBT hazırlık aşamasında okuma becerinizi geliştirecek ve kelime bilginizi artıracak bir diğer aktivite de parça içinde bilmediğiniz kelimeleri hece sınıflamasına göre ayırmak. Bir kağıdı dört sütuna bölüp en başına tek hece, iki hece, üç hece ve dört hece diye yazın. Sonra okuduğunuz parçada ilk defa karşılaştığınız kelimeleri ilgili sütunlara yazın. Bu yöntemle yeni öğreneceğiniz kelimelerin daha kalıcı olacağını göreceksiniz.
Gündemi Türkiye’de İngilizce yayımlanan gazetelerden takip etmek okuma becerisini geliştirecek bir diğer aktivite. Bunun için www.hurriyetdailynews.com ve www.dailysabah.com sayfalarından faydalanabilirsiniz. Bu sitelerde gezinirken ilk etapta haberin tamamını okumak yerine, her haberin ana fikrini bulmaya odaklanmak daha yararlı olacaktır. Bir hafta ara vermeden bu gazeteleri okursanız, alışkanlık yapacağını, haberleri İngilizce takip etmenin Türkçe takip etmekten daha keyifli olacağını fark edeceksiniz.

Sınavın okuma bölümüyle ilgili bir diğer tavsiye www.nationalgeographic.com sitesindeki haberlerin incelenmesi olabilir. Burada başlıklara ve resimlere bakarak haberin içeriğinin ne olduğunu tahmin etmeye çalışmak hem adayın üstbiliş seviyesinin gelişimine katkıda bulunur hem de Toefl sınavlarında çıkan metinlere aşina olmasını sağlar.

TOEFL IBT STRATEJİLERİ: DİNLEME

Dinlediğini Anlama (Listening Comprehension)
Toefl IBT dinleme bölümü 60-90 dakika arası sürer ve 34-51 sorudan oluşur. Aday bir üniversite hocasının herhangi bir konuda anlattığı dersi, sınıf içinde öğrenciler ve akademisyenler arasında geçen tartışmayı dinler ve ardından ilgili soruları cevaplar. Dinleme yaparken not alabilir. Toefl sınavına girecek adayın ilk başta not alma becerileri üzerinde çalışması gerekir.

Bu konuşmalar genelde bir üniversite hocasının 4-6 dakikalık her hangi bir konuda anlattığı dersten alıntıdır.
Toefl IBT dinlediğini anlama bölümü;
500- 800 kelime uzunluğundadır
Akademisyenin monoloğu olabileceği gibi interaktif bir ders şeklinde de geçebilir
Olayın nerede geçtiğini gösteren resimler gösterilir
6 tane çoktan seçmeli soru içerir
Konular fen bilimleri, sanat, fiziki bilimler, ve sosyal bilimlerden seçilmiştir.
Toefl IBT dinlediğini anlama bölümünde;
Kişiler arası konuşmalar 3 dakika ile sınırlıdır,
Konuşanlardan biri öğrenci diğeri kütüphane görevlisi veya akademisyen olabilir,
Bu bölümde de konuşmanın nerede geçtiğini gösteren fotoğraflar gösterilir,
Her konuşma sonunda aday çoktan seçmeli 5 soru cevaplandırır.

Dinlediğini Anlama Bölümüne Nasıl Çalışılır?

Dinleme bölümünde başarılı olabilmenin en önemli yolu not alma becerilerini geliştirmektir. İyi not alabilme iyi dinlemeyle olur. Pekala iyi dinlemeden kasıt nedir? Öncelikle konuşmacının sunum biçimine değil, içeriğe odaklanılmalıdır. Dinleme esnasında akademisyenin ne söyleyeceğini ön görmeye çalışmak adayın etkin dinlemesini sağlayacaktır. Aday dinlerken kendi kendine sorular sormalı. (akademisyenin esas altını çizdiği nokta nedir, buradan nereye varacak) Buna aktif dinleme deniyor. Kısaca iyi bir dinleyici aktif dinleyicidir.
Not alma teknikleri
Ders veya konferans dinlerken not almanın birçok yöntemi vardır. Biri diğerine göre daha iyidir diyemeyiz. Herkes bu anlamda rahat ettiği gibi not alabilir. Ancak dileyenler şu dört metottan birini kullanabilir.
1.Key Word method
2.The Charting Method
3.The Outlining Method
4.The Cornell Method

Toefl IBT Dinlediğini Anlama Bölümünde Karşılaşılan Zorluklar

Konuşma esnasında konuşmacı konunun dışında başka konulardan söz edebilir. Konuşmaesnasında konuşan kişi parantez açıp anlattığı konu ile ilgili tutumunu belirtecek sözler edebilir. Konuşmacı bazı kelimeleri yutabilir. What did you say demek yerine Whatja say? diyebilir. Konuşmacı hatalı başlangıç yapabilir. Hemen sonra “aslında bugün o konuyu değil, şu konuyu tartışmak istiyorum” diye devam edebilir. Telaffuz veya kelime hatası yapıp düzeltme için sözlerini tekrarlayabilir.

Bilindiği üzere İngilizce konuşulan akademik çevrelerde dinleme becerisi sadece sınıf veya amfide değil, ofiste, kütüphanede, kafeteryada, yurtta, spor merkezinde de gereklidir. Dolayısıyla adaydan bu ortamda konuşulan İngilizceyi de anlaması beklenir.

TOEFL IBT STRATEJİLERİ: KONUŞMA

Konuşma bölümü bağımsız ve bütünleşik olmak üzere iki bölümden oluşur; (independent speaking ve integrated speaking) Tamamı yaklaşık 20 dakika sürer. Adaydan akademik içerikli bilgi beklenmez. Aday sınav esnasında not alabilir, konuşmasını aldığı notlara bakarak yapabilir. Toefl IBT konuşma bölümünde adaydan 6 soruya cevap vermesi beklenir. Konuşma bölümünde öğrenciler mikrofona konuşarak cevap verirler ve cevaplar dijital formatta kaydedilerek değerlendirilmek üzere Princeton’a (ETS merkezi) gönderilir.

Konuşma bölümü ilk iki kısmında adaya bir konu verilir, aday 15 saniye içerisinde söyleyeceklerini bir kâğıda not alır ve 45 saniye içinde konuşmasını tamamlar. Üçüncü ve dördüncü bölümde aday önce bir kayıt dinler, sonra bir metin okur. Adaya dinlediği kayıt ve okuduğu metinle ilgili bir soru gelir. Adaydan elindeki verileri sentez yaparak konuşması beklenir. Üçüncü bölümün konusu kampüsle ilgili, dördüncü bölüm ise akademiktir. Beşinci ve altıncı bölümde aday sadece bir kayıt dinler ve sorulan soruyu aldığı notlar ışığında cevaplandırır. Beşinci konu kampüsle ilgili, altıncı bölüm ise akademiktir.

Toefl IBT Speaking Bölümüne Nasıl Çalışılır?

 

Akademik çevrelerde konuşmak günlük konuşmalardan biraz daha zor gözükebilir. Bunun için ilk etapta akademik konuda konuşabilmenin tekniğini öğrenmek gerekir. Bu teknikleri öğrenen ve tekrar ettikten sonra içselleştiren bir aday konuşma sınavında zorluk çekmez. Nedir bu teknikler? Öncelikle aday yapacağı konuşmayı parçalara ayırmalıdır. Konunun bütünü üzerine konuşmak yerine, alt başlıklara ayırarak konuşmak adayın konu üzerinde hâkimiyetini güçlendirir. Mesela herhangi bir konunun sebebi soruluyorsa, “bunun üç sebebi vardır” diye giriş yapıp, her bir sebep için bir örnek vermek akılcı bir yöntem olacaktır.

Signal words and phrases dediğimiz kelimeleri bilmek ve doğru yerde kullanmak konuşmanın akışını kolaylaştıracaktır. Dahası bu yapılar adayın konuşması için bir çerçeve niteliğindedir. Böylelikle aday konuşmanın başını, ortasını ve sonucunu bu yapılarla sınırlandırabilir ve anlatacaklarını akıcı bir şekilde aktarabilir.

TOEFL IBT STRATEJİLERİ: YAZMA

TOEFL IBT yazma iki bölümden oluşmaktadır. 1. bölüm aynı konuşma bölümünde olduğu gibi bütünleşik bir görev içermektedir (integrated). Bu bölümde adaya bir metin gösterilir. Metni okuyup not almak için verilen süre 3 dakikayla sınırlıdır. Daha sonra adaya konuyla ilgili bir kayıt dinletilir ve aday bu esnada not alabilir. Ardından adaydan okuduğu ve dinlediği metinlerin bir özetini yapması istenir. Etkili bir yazı için adaydan 150-225 kelime arasında bir kompozisyon yazması beklenir.

Toefl IBTintegrated task (bütünleşik) bölümünde başarılı olabilmenin koşullarından biri de sentez yapabilme becerisini geliştirmektir. İyi bir sentez yapabilmek için analiz yapabilme yeteneğinin geliştirilmesi gerekir. Daima hatırda kalması gereken bir nokta da şudur; analiz yapamayan bir aday senteze varamaz.
Toefl IBT ikinci bölümde adaydan verilen konu üzerine 300 kelimelik bir yazı yazması bekleniyor.. Bu kısıma independent writing task deniliyor.
Independent Writing bölümünde şöyle bir soru gelebilir. Adaydan aşağıda verilen konuyla ilgili minimum 300 kelimeyi 30 dakika içinde yazması bekleniyor.
Do you agree or disagree with the following statement? A teacher’s ability to relate well with students is more important than excellent knowledge of the subject being taught.

Writing Bölümüne nasıl çalışılır?

İster bütünleşik ister bağımsız olsun akademik yazı yazabilmede izlenecek yöntem aynıdır. Öncelikle yazılacak konuyu iyi anlamak gerekir. Yazmaya başlamadan önce cevaplanması gereken sorular şunlardır. Herhangi bir konuda karşı tarafı ikna etmeye mi çalışıyorsunuz, amacınız sadece bilgilendirmek mi veya bir konunun benzerliklerini ve farklılıklarını mı aktarmaya çalışıyorsunuz? Bu hususlar netleştikten sonra yazmaya başlamak konu bütünlüğünü sağlamak açısından önemlidir.

Writing bölümünde 5 adım süreci:
1. Yazmaya başlamadan önce beyin fırtınası ve planlama aşaması
2. İlk etapta akla gelen düşünceleri akademik disipline bağlı kalmadan seri biçimde kağıda dökmek
3. Yazılan notları düzenlemek. Bu adımda yazının daha anlaşılır olması, eksik kalan yerlerin tamamlanması için üzerinden geçilmesi gerekir.
4. Yazıdaki dilbilgisi ve noktalama hatalarını düzeltmek.
5. Konu bütünlüğü sağlanıp sağlanmadığından emin olmak için yazıyı son bir kez gözden geçirmek.

 

TOEFL Hazırlık Programı