İngilizce Paraphrasing Nasıl Gelişir?

İngilizce paraphrasing (restatement) ya da Türkçe anlamıyla anlamca en yakın ifade İngilizce sınavların hemen hepsinde test edilmektedir. Bununla birlikte bilimsel makale yazarken ve alıntı yaparken orijinal metindeki ifadeleri kendi kelimelerimizle ifade etmek için paraphrasing tekniğini kullanırız.

İngilizce Paraphrasing sınavlarda nasıl ölçülüyor?

Bazı İngilizce sınavlar doğrudan bazıları ise dolaylı olarak yeniden ifadelendirme becerimizi ölçmektedir.

  • Toefl IBT: TOEFL IBT sınavının okuma bölümünde ‘sentence simplification’ olarak adlandırılan soru ile İngilizce paraphrasing becerimiz doğrudan ölçülmektedir. Bu soru tipinde bize verilen cümlenin özünde ne demek istediği sorulmaktadır ve eşanlam bilgisi ile beraber dili bütüncül olarak kavrayıp kavramamış olduğumuz test edilmektedir.

Örnek

‘Grammar is universal and plays a part in every language, no matter how widespread it is.’

A . All languages, whether they are spoken by a few people or a lot of people, contain grammar.

B.  Some languages include a lot of grammar, whereas other languages contain a little.

C.  Languages which contain a lot of grammar are more common that languages that contain a little.

D.  The grammar of all languages is the same, no matter where the languages evolved.

Bu soruda ‘universal’, ‘every’, ‘no matter’ gibi ifadelere dikkat edelim. A seçeneğine baktığımızda no matter ifadesinin whether ile karşılandığını görüyoruz. Universal ve every kelimeleri için ise all kelimesi kullanılmış. Böylelikle A seçeneğinin verilen cümleye en yakın ifade olduğunu söyleyebiliriz.

  • IELTS Akademik: IELTS reading sınavında bazı soruların doğru cevaplarını bir kelimenin eşanlamını ya da yeniden ifadelendirilmiş hallerini bilerek çözebiliyoruz.

IELTS Reading Örneği

……. Not many people have mental imagery as vibrant as Lauren or as blank as Niel. They are the two extremes of visualisation. ……

Write NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer. 

9. Only a small fraction of people have _______ imagination as  as Lauren does. 

Yukarıda IELTS okuma parçasından alınmış bir cümle görüyorsunuz. Hemen altında ise boşluk doldurma sorusu yer alıyor. Dikkat ettiyseniz ‘ Not many people’ ile sorudaki ‘Only a small fraction of people’ ifadeleri birbirine çok yakın ve aslında soru bizden metindeki cümlenin bir benzerini yazmamızı istiyor.

  • IELTS Akademik Writing Task 1: Yazma bölümünde bize genelde bir tablo veriliyor ve yorumlamamız isteniyor.

The graph shows average annual expenditures on cell phone and residential phone services between 2001 and 2010. 

Yukarıdaki tabloyu yorumlarken ilk cümlemiz tablonun ne ile ilgili olduğunu belirtmek olmalı. Ancak bunu yaparken tablo başlığında yer alan kelimeler yerine alternatif kelimeler ve yapılar kullanmalıyız. Aksi takdirde puanımız olumsuz yönde etkilenecektir.

Paraphrase edilmemiş cümle: The line graph shows average annual expenditures on cell phone and residential phone services between 2001 and 2010.

Paraphrase edilmiş cümle: The line graph shows the yearly spending on mobile phone and landline services during the given decade.

Örnekte de görüldüğü gibi paraphrase edilmiş cümle yazma bölümünden daha yüksek puan alacaktır.

  • PTE Retell a lecture: PTE sınavında bize 90 saniyelik ders dinletiliyor ve bunu 40 saniyede özetlememiz isteniyor. Bu bölümde duyduğumuz kelimeleri tekrarlamak yerine özgün bir özet oluşturmamız bekleniyor.
  • PTE Summarize Written Text: Bu bölümde yaklaşık 300 kelimelik bir metni en fazla 75 kelimeden oluşan tek bir cümle ile yeniden ifade etmemiz gerekiyor.

Örnek Soru:

Nurse Sharks

Nurse sharks are nocturnal animals, spending the day in large inactive groups of up to 40 individuals. Hidden under submerged ledges or in crevices within the reef, the Nurse sharks seem to prefer specific resting sites and will return to them each day after the nights hunting. By night, the sharks are largely solitary. Nurse sharks spend most of their time foraging through the bottom sediments in search of food. Their diet consists primarily of crustaceans, molluscs, tunicates and other fish such as spiny lobsters, crabs, shrimps, sea urchins, octopuses, squid, marine snails and bivalves and in particularly, stingrays.

Nurse sharks are thought to take advantage of dormant fish which would otherwise be too fast for the sharks to catch, although their small mouths limit the size of prey items, the sharks have large throat cavities which are used as a sort of bellows valve. In this way, Nurse sharks are able to suck in their prey. Nurse sharks are also known to graze algae and coral.  Nurse sharks have been observed resting on the bottom with their bodies supported on their fins, possibly providing a false shelter for crustaceans which they then ambush and eat.

Örnek Cevap: Nurse Sharks, spend most of the time either foraging through the bottom to find food or resting at specific sites, hunts at night and spends the day in large inactive groups. 

  • YDS Restatement Soruları: YDS’de yeniden ifadelendirme becerisi 4 soru ile test edilmektedir. YDS’de bu sorulara anlamca en yakın ifadeyi bulma soruları diyoruz.

An engineer must attempt to foresee possible misuses of a product by a consumer, and take this into account in his design.

A)  When designing a product an engineer should consider how a consumer might misuse it, and adjust the design accordingly.

B)  An engineer should never forget that his products will be misused and so he must make them as safe as possible.

C)  In designing a product, an engineer should remember that it will most likely be misused by consumers unless his design prevents this.

D)  An engineer should design products that consumers cannot possibly misuse.

E)  Engineers know that, however well a product has been designed, consumers will always find away to misuse it.

Yukarıdaki soruda seçeneklere baktığımızda A seçeneğinin doğru olduğunu görüyoruz. Yeniden ifadelendirme yapılırken ‘possible’ kelimesi ‘might’ yapısı ile karşılanmış. ‘Attempt to foresee’ ifadesi ise ‘consider’ kelimesi ile karşılanmış.

  • YDS ve YÖKDİL Paragraf Soruları: Paragraf sorularındaki doğru cevaplar çoğu zaman pasajda geçen bilginin yeniden ifade edilmiş hali oluyor.

…. The route to the New World, the Americas, was at first a secret closely guarded by the Spanish and Portuguese navigators who were exploring the Atlantic – for example, Christopher Columbus, who was working for the Spanish monarchy. …..

Soru: It can be understood from the passage that Spanish and Portuguese explorers—.

A) were initially very open to providing Piri Reis with information

B) wanted to ensure that no others could find their way to the Americas

C) were the only ones exploring the Atlantic

D) were in direct competition with Christopher Columbus

E) worked very closely with monarchies to establish the New World 

Yukarıdaki pasaja göre doğru cevap B olacak. Pasajdaki ‘secret closely guarded’ ifadesi ile ‘ensure that no others could find’ ifadeleri yakın anlam taşımaktadır.

Paraphrasingin Kullanıldığı Diğer Alanlar

Bilimsel makale yazarken birçok farklı kaynaktan alıntı yapıyoruz. Bu alıntıları değiştirip kendi kelimelerimiz ile yeniden ifade ediyoruz. Dolayısıyla paraphrasing sadece sınavlarda test edilen bir beceri değil aynı zamanda bilimsel çalışmalarımız için de gerekli bir beceridir.

İngilizce Paraphrasing Becerisi Nasıl Gelişir?

Bu bölümü okumadan önce aşağıdaki videoyu izlemelisiniz çünkü yabancı bir dilde bir kelimeyi bilmek tam olarak ne demek önce bunu anlamamız gerekiyor.

İngilizce paraphrasing becerisi dili kelime, dilbilgisi ya da preposition gibi parçalara bölmeden bütüncül olarak öğrenmeye çalışarak gelişir. Teker teker eşanlam ya da benzeri ezberler yapmak yerine basit okuma parçalarının özetini çıkarmaya çalışmak ve basit restatement sorularına göz atmak faydalı olacaktır. Ancak bu becerinin gelişmesi için belli seviyede İngilizce bilmek gereklidir ve henüz A1 seviyede bir öğrencinin doğrudan paraphrasing yapabilmesi mümkün değildir. Bunun yanında web sitemizde yer alan Akademik Kelime Seti eğitiminde en sık kullanılan akademik kelimelerin yeniden ifadelendirilmiş hallerini bulabilirsiniz. Bu çalışma A2 ve üstü İngilizce bilen adaylar için oldukça kapsamlı ve faydalı bir çalışmadır ve yukarıda adı geçen sınavlara hazırlananlara ek olarak üniversitelerin hazırlık atlama (proficiency) sınavına girecek öğrencilerle bilimsel makale yazan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine rehber olabilecek bir eğitimdir.

Örnek Ders Videosu