2019 ALES Tarihleri

2019 ALES Tarihleri

2019 ALES Tarihleri

ÖSYM tarafından geçtiğimiz yıla kadar yılda iki kez yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES’in 2018 yılı itibariyle yılda üç kez uygulanmasına karar verilmiştir.  ALES 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

  • yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,
  •  ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
  •   yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

ALES sınavı 2018 yılına kadar sayısal 1, sayısal 2, sözel 1, sözel 2 olmak üzere toplam dört bölümden oluşmaktaydı. 2018 yılı itibariyle ALES sınavında sayısal ve sözel olmak üzere iki bölüm olmasına karar verildi. ALES sınavında toplam 100 soru sorulmaktadır. ALES sınavının süresi ise 150 dakikadır (2,5 saat). 

ALES 2019 Sınav TarihiBaşvuru TarihleriGeç Başvuru GünüSonuç Açıklama Tarihi
ALES / 15 Mayıs 20195-13 Mart 2019 28 Mart 2019 30 Mayıs 2019
ALES / 222 Eylül 2019 30 Temmuz- 8 Ağustos 2019 28 Ağustos 201923 Ekim 2019 
ALES / 317 Kasım 2019 17 Eylül-25 Eylül 20198 Ekim 2019 12 Aralık 2019

İngilizce eğitimlerimiz hakkında bilgi almak ister misiniz?