PTE soru tipleri

PTE (Pearson Test of English) yeni bir sınav. Yeni olması dolayısıyla da kaynak bulmak biraz zor. Buna ek olarak, PTE soru tipleri açısından diğer sınavlardan biraz farklı. TOEFL ve IELTS ile kıyasladığımızda PTE’nin soru tipleri bağlamında çok zengin olduğunu görüyoruz.

PTE bölümleri ve PTE soru tipleri nelerdir?

PTE üç bölümden oluşmaktadır.

  1. Konuşma ve yazma
  2. Okuma
  3. Dinleme

PTE sınavının formatı ve süresi ile ilgili detaylı bilgi için PTE sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

PTE konuşma ve yazma bölümü soru tipleri nelerdir?

pte konusma ve yazma

PTE konusma ve yazma

1. Kendini tanıtma:

25 saniye verilen bir bilgiyi okuduktan sonra kendiniz hakkında 30 saniye konuşmanız bekleniyor. Bu bölüm notlanmıyor. Ancak sınav sonucunuzla beraber bu bölüm de başvurduğunuz kurumlara gönderiliyor.

2. Bir metni okuma:

Bu bölümde yaklaşık 60 kelimeden oluşan bir metni okumanız gerekiyor. Size hazırlanmanız için 30-40 saniye veriliyor ve ardından metni okuyorsunuz. Metni sadece bir kere okuma hakkınız var ve 3 saniyeden uzun bir sessizlikte kayıt otomatik olarak duruyor. Adaylara bu bölümde acele etmemeleri, metni açık ve anlaşılır bir şekilde okumaları tavsiye ediliyor.

3. Bir cümleyi tekrar etme:

Bu bölümde size bir cümle dinletiliyor ve bu cümleyi tekrar etmeniz isteniyor. Cümleyi sadece bir kere duyuyorsunuz. Yine açık ve anlaşılır konuşmanız, acele etmemeniz gerekiyor.

4. Resim betimleme:

Size bir resim gösterilip 25 saniye süre veriliyor. Ardından 40 saniye boyunca resim hakkında konuşmanız bekleniyor.

5. Bir dersi tekrar anlatma:

90 saniyelik bir dersi dinleyip dersin içeriğini tekrar anlatmanız gerekiyor. Dinleme bitince 10 saniye hazırlık yapıp 40 saniye konuşmanız bekleniyor. Ders dinlerken not almanıza izin veriliyor.

6. Sorulara kısa cevap verme:

Bu bölümde size kısa sorular soruluyor. Ocaktan sonra gelen ay hangisi, dişiniz ağrırsa nereye gidersiniz gibi. Soruları bir veya birkaç kelime ile cevaplamanız gerekiyor. Daha uzun cevaplar kabul edilmiyor.

7. Bir metnin özetini çıkarma:

300 kelimelik bir metni özetlemeniz bekleniyor. Bunun için size 10 dakika veriliyor ve 75 kelimeden oluşan tek bir cümle yazmanız gerekiyor. Kopyala, yapıştır gibi opsiyonları kullanmanıza izin veriliyor.

8.Essay yazma:

Size bir konu veriliyor ve bu konu hakkında en az 200, en çok 300 kelimelik bir yazmanız isteniyor.

PTE okuma bölümü soru tipleri nelerdir?

PTE okuma

PTE okuma

1. Çoktan seçmeli:

Yaklaşık 110 kelimelik bir metinle ilgili bir çoktan seçmeli soruya cevap veriliyor. YDS ve YÖKDİL paragraf soruları ile aynı format. Tek fark pasajla ilgili sadece bir sorunun soruluyor olması.

2.  Çoklu seçmeli:

Yaklaşık 300 kelimeden oluşan bir metin ile ilgili karşımıza şıklı bir soru çıkıyor. Birden fazla doğru şık olduğu için bu bölümde en az iki şıkkı işaretlemeniz gerekiyor.

3. Cümleleri sıraya koyma:

Yaklaşık 150 kelimelik bir paragrafın cümlelerini sıraya koymanız isteniyor.

4. Boşluk doldurma:

Yaklaşık 80 kelimelik bir metinde bazı boşluklar var. Bu boşluklara uygun kelimeler metin kutusu olarak ekranın sağında duruyor. Ancak kelime sayısı boşluk sayısından fazla. Dolayısıyla bölüm bittiğinde bazı kelimeler artacaktır.

5. Okuma ve boşluk doldurma:

Yaklaşık 80 kelimeden oluşan metinde bazı bölümlerde dropdown menüler var. Buradan boşluğa gelecek uygun kelimeyi seçmeniz isteniyor. Cloze teste benzer bir format.

PTE dinleme bölümü soru tipleri nelerdir?

PTE dinleme

PTE dinleme

1. Konuşmanın özetini yazma:

60-90 saniyelik bir parça dinledikten sonra 10 dakika süre veriliyor. Bu sürede en az 50 en çok 70 kelimeden oluşan bir özet yazmanız isteniyor.

2. Çoklu seçmeli:

40- 90 saniyelik bi parça dinleyip, parçayla ilgili sorulan bir soruya birden çok şıkkı işaretleyerek cevap verilmesi bekleniyor.

3. Boşluk doldurma:

30- 60 saniyelik bir parça dinletildikten sonra boşluklar uygun bir kelime ile dolduruluyor. Burada adayın uygun kelimeyi kendi yazması gerekiyor. Dinlerken not almanıza izin veriliyor.

4. Doğru  özeti bulma:

30- 90 saniyelik bir parça dinletiliyor. Bu parçayı en iyi özetleyen metni 4 şık içinden seçmeniz gerekiyor.

5. Çoktan seçmeli:

30- 60 saniyelik bir parça dinlendikten sonra adaya çoktan seçmeli bir soru yöneltiliyor.

6. Eksik kelimeyi bulma:

20-70 saniyelik bir parça dinledikten sonra o parçanın hangi kelime ile bitmesi gerektiği çoktan seçmeli bir soru ile soruluyor

7. Yanlış kelimeleri bulma:

15- 50 saniyelik bir parçanın metni bazı kelimeler yanlış olacak şekilde veriliyor. Metni dinlerken konuşmacının söylediği kelimeler ile metinde geçen kelimelerden hangileri farklı ise onlar işaretleniyor.

8. Yazdırma:

3-5 saniyelik bir cümle dinletildikten sonra bu cümlenin yazılması isteniyor.