Online YÖKDİL Kursu

Online YÖKDİL Kursu, YÖKDİL’e girecek adayları sınavda karşılarına çıkacak kelime, dilbilgisi ve okuma metinlerine eksiksiz olarak hazırlamak üzere tasarlanmıştır. 

Online YÖKDİL kursu aşağıdaki soru tipleri üzerinde durulacaktır.


 • kelime /gramer/edat/bağlaç soruları

 • cümle tamamlama

 • cloze test

 • çeviri

 • anlamı bozan cümleyi bulma

 • paragraf tamamlama

 • paragraf soruları

Bununla birlikte aşağıda yeralan dilbilgisi konuları işlenmektedir.


 • sınavda test edilen zamanlar-Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Perfect ve Past Simple vb.

 • Modal verbs- should, must, may, might vb.

 • Passive Voice

 • Relative Clauses

 • Noun Clauses

 • Quantifiers

 • Gerund & infinitive

 • Conjunctions- Since, because, however vb

 • If clauses