Online Genel İngilizce Programları Hakkında

Online İngilizce kurslarımız  hafta içi Pazartesi ve Çarşamba akşamları saat 19:00’da başlayıp 21:10’da bitmektedir. Online İngilizce programları başlangıç (Starter) seviyesinden ileri (upper-intermediate) seviyeye kadar devam etmektedir.

Starter Programımız İngilizceyi hiç bilmeyen, sıfırdan başlamak isteyen katılımcılar için tasarlanmıştır.

Program sonunda katılımcılar aşağıdaki bilgi ve becerileri öğrenmiş olacaklardır;

“Somut ihtiyaçların karşılanmasını amaçlayan, bilinen günlük ifadeleri ve oldukça basit cümleleri anlayıp kullanabilir. Kendini tanıtabilir, başkalarını tanıştırabilir. Başkalarına, kendileri hakkında (örneğin, nerede oturdukları, kimleri tanıdıkları ve nelere sahip oldukları) sorular yöneltebilir ve sorulan benzeri soruları yanıtlayabilir. Karşısındaki kişiler yavaş ve anlaşılır bir biçimde konuşuyorlar ve de yardımcı oluyorlarsa, onlarla basit yollardan anlaşabilir.”

Online Öğrenimin Geleneksel Sınıf Ortamından Farkı

Öncelikle online öğrenim geleneksel sınıf ortamından tamamıyla farklı bir uygulama değildir. Katılımcılar sanal dersleri kendilerine ait kitaplardan takip edecekler ve çalışmalarını sanal sınıf dışında da sürdüreceklerdir. Ancak biz TemaDil olarak öğrencilerimize canlı derslerin ve kitapların haricinde bir öğrenim yönetim sistemi (Learning Management System) sunuyoruz.  Bu açıdan programlarımız bir sanal sınıftan fazlasını içermektedir.

Online Genel İngilizce Programlarımız ile hem zamandan hem de ödeyeceğiniz ücretten tasaaruf edebilirsiniz.

Programı Hangi Hocalar Veriyor?

Online A1 Starter eğitimlerini Seçkin Girgin ve Savaş Girgin vermektedir. Her iki hoca da uzun yıllar üniversitelerin İngilizce hazırlık bölümlerinde hem okutman hem de program geliştirme birimlerinde çalışmışlardır.

Program Kimler İçin Uygun?

Online Genel İngilizce Programlarımız  başlangıç düzeyden ileri seviyeye kadar sürmektedir. Online İngilizce kurslarımıza hiç İngilizce bilmeyen katılımcılar kayıt olabilirler.

Başarı Değerlendirmesi Nasıl Olacak?

TemaDil online İngilizce eğitim programlarımızda planlamış olduğumuz hedeflere ne kadar yaklaştığımızı görmek için iki yöntem kullanıyoruz. Birincisi öğrencinin bizzat kendi gelişimini değerlendirebileceği bir skala (biz buna can-do statements diyoruz), diğeri ise belirli aralıklarla vereceğimiz kısa sınavlar (quiz) ve program sonunda vereceğimiz online sınav. Sınav dinleme, okuma, yazma ve konuşma bölümlerinden oluşmaktadır. Sınav sürecinin nasıl olacağını dersler başlayınca sizlerle paylaşacağız.

Öğrenci sınavdan minimum 60 aldığı takdirde bir üst seviyeye devam edebilir. Öğrenci yeterli performans gösteremez, yani 60’ın altında kalırsa bir üst seviyeye hazır olana dek geçmiş ders kayıtlarını izler.

Sistem Tanıtımı