İngilizce paragraf nasıl yazılır?

Bu yazımda İngilizce paragraf nasıl yazılır örneklerle açıklamaya çalışacağım. İngilizce öğrenme sürecinde en çok zorlanılan becerilerden biri de yazma bölümüdür. Bunun nedenlerinden biri de bu beceriyi kendi ana dilimizde de az kullanıyor olmamız olabilir. Bir dilde sırasıyla en çok dinleme, ardından konuşma, üçüncü olarak okuma ve son olarak da yazma becerisi kullanılır. Özel ilgisi olanlar hariç birçok insanın ortaöğretim yıllarından bu yana yazma dersine karşı mesafeli olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ancak bu beceri doğru yöntemler uygulandığında geliştirilebilir, hatta çok ileri düzeylere bile gelebilir.

İngilizce Paragraf Nasıl Yazılır?

Paragraf Nedir?

Paragraf birbirleriyle ilişkili cümleler bütünüdür. Bir essayin bileşenlerinden biridir. Üç bölümden oluşur; konunun ana hatlarını ifade eden topic sentence (konu cümlesi), topic sentence dediğimiz kavramı detaylandıran, onu örneklerle güçlendiren supporting sentences dediğimiz bölüm ve paragrafta yazılanları farklı kelimelerle anlatan sonuç cümlesi.

Topic sentence (konu cümlesi) nedir?

Topic sentence dediğimiz kavram bir paragrafın en önemli bölümüdür. Paragrafın ana fikrini ifade eder ve okuyucuya (bu çoğu zaman yazımızı değerlendiren öğretmenimiz veya sınavı değerlendiren kişi oluyor) konunun ne olduğunu söyler.

Topic sentence dediğimiz kavram iki bölümden oluşur; topic (konu) ve controlling idea (hakim fikir). Topic sentence ile ne kastedildiğini bir örnekle açıklayalım.

Example:  Smartphones make communication much easier.  

Topic                                                 Controlling idea

Yukarıda görmüş olduğumuz örnekte koyu renkle yazılı akıllı telefonlar paragrafın esas konusunu, italik olarak yazılmış olan ifade ise hâkim fikri gösteriyor. Bir başka deyişle yazar burada akıllı telefonlardan bahsedecek ancak konuyu akıllı telefonların iletişimi kolaylaştırmasıyla sınırlı tutacak, başka konulara girmeyecek.

Sonuç olarak, topic sentence dediğimiz kavramı iyi bilmek ve doğru bir şekilde yazmak iyi paragraf yazmanın önemli bir unsurudur.

Supporting Sentences Nedir?

Supporting sentence dediğimiz kavram ise topic sentence ile ifade ettiğimiz görüşü destekleyen cümleler bütünüdür. Bu cümlelerle amaç okuyucuya ana fikri daha iyi aktarabilmektir. Bunu yapmak için de okuyucuya açıklamalar yapar, örnekler verir. Supporting sentences ile ne kastedildiğini bir örnekle açıklayalım.

Example:  Smartphones make communication much easier.   For example, they make it easier for people to stay in touch with their loved ones and friends all the time.

Concluding Sentence Nedir?

Concluding sentence dediğimiz kavram paragrafın son cümlesidir. Paragrafın ilk cümlesinde yazmış olduğumuz ana fikrin yeniden ifade edilmiş (paraphrased) halidir. Paragraf içinde geçen ana fikir ve onu destekleyen görüşlerin tek cümlelik bir özeti olarak da düşünebilir. Concluding sentence ile ne kastedildiğini bir örnek ile açıklayalım.

Example: Smartphones make communication much easier.   For example, they make it easier for people to stay in touch with their loved ones and friends all the time. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Concluding sentence: Our way of communicating with each other has evolved thanks to smartphones.